Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

POZICION I LIRË PUNE

Banka Credins Kosovë kërkon të punësojë: DREJTOR/E DEGE – FUSHE KOSOVE

 Dega Fushë Kosovë     

Misioni i Degëve të Bankës Credins është të sigurojnë ushtrimin e veprimtarisë bankare në përputhje me ligjet, duke ofruar të gjitha produktet dhe shërbimet bankare si pagesa në favor të institucioneve shteterorë, ose private, hapje llogarie, depozitë, transferta, këmbime valutore, lëshime çeqesh etj në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 

Kriteret e nevojshme:

 • Diplomuar në shkencat ekonomike, financë bankë, kontabilitet, manaxhim, Master në Manaxhim
 • Trajnime në fushën e manaxhimit bankar
 • Të ketë eksperience pune 3-5 vjet në sistemin Bankar dhe veçanërisht në fushat e kredidhenie & Operacionale
 • Eksperiencë e mëparshme në fushën bankare, mundësisht të njohë pozicione të ndryshme pune në bankë
 • Eksperiencë në pozicione të tilla manaxhuese në fushën bankare është plus
 • Njohuri të mira teknike
 • Aftësi të mira për të analizuar situatat
 • Aftësi organizuese e kontrolluese
 • Të zotërojë certifikime të gjuhës angleze dhe trajnimeve të zhvilluara gjatë eksperiencës së punës
 • Të ketë gatishmërinë për të punuar me orë të zgjatura dhe gatishmërinë për t`u përgjigjur në çdo kohë për çdo problem që lidhet me sigurinë e degës.

Qëllimi i pozicionit:

Menaxhimi i aktivitetit të zhvillimit të biznesit në degë për të gjithë bazën e klientelës si dhe zhvillimin e stafit për të arritur objektivat cilësore dhe sasiore si dhe përmirësimi i shërbimit të klienteles për individ dhe segmentet e biznesit.

Çfarë ofrojmë ne:

Një paketë financiare shumë të mirë dhe konkurruese. Atmosfere dinamike dhe grup punë në rritje. Zhvillim personal dhe profesional të vazhdueshëm.

Të interesuarit të dërgojnë CV bashkë me një letër interesi në adresën: burimenjerezore@bankacredins-ks.com

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të përzgjidhen dhe do të njoftohen për intervistë pranë  Departamentit të Burimeve Njerëzore të Bankës Credins Kosovë.

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 09.08.2022


POZICION I LIRË PUNE

Banka Credins Kosovë kërkon të punësojë: DREJTOR/E DEGE – RAJONI PRIZREN

 Dega Prizren       

Misioni i Degëve të Bankës Credins është të sigurojnë ushtrimin e veprimtarisë bankare në përputhje me ligjet, duke ofruar të gjitha produktet dhe shërbimet bankare si pagesa në favor të institucioneve shteterorë, ose private, hapje llogarie, depozitë, transferta, këmbime valutore, lëshime çeqesh etj në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 

Kriteret e nevojshme:

 • Diplomuar në shkencat ekonomike, financë bankë, kontabilitet, manaxhim, Master në Manaxhim
 • Trajnime në fushën e manaxhimit bankar
 • Të ketë eksperience pune 3-5 vjet në sistemin Bankar dhe veçanërisht në fushat e kredidhenie & Operacionale
 • Eksperiencë e mëparshme në fushën bankare, mundësisht të njohë pozicione të ndryshme pune në bankë
 • Eksperiencë në pozicione të tilla manaxhuese në fushën bankare është plus
 • Njohuri të mira teknike
 • Aftësi të mira për të analizuar situatat
 • Aftësi organizuese e kontrolluese
 • Të zotërojë certifikime të gjuhës angleze dhe trajnimeve të zhvilluara gjatë eksperiencës së punës
 • Të ketë gatishmërinë për të punuar me orë të zgjatura dhe gatishmërinë për t`u përgjigjur në çdo kohë për çdo problem që lidhet me sigurinë e degës.

Qëllimi i pozicionit:

Menaxhimi i aktivitetit të zhvillimit të biznesit në degë për të gjithë bazën e klientelës si dhe zhvillimin e stafit për të arritur objektivat cilësore dhe sasiore si dhe përmirësimi i shërbimit të klienteles për individ dhe segmentet e biznesit.

Çfarë ofrojmë ne:

Një paketë financiare shumë të mirë dhe konkurruese. Atmosfere dinamike dhe grup punë në rritje. Zhvillim personal dhe profesional të vazhdueshëm.

Të interesuarit të dërgojnë CV bashkë me një letër interesi në adresën: burimenjerezore@bankacredins-ks.com

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të përzgjidhen dhe do të njoftohen për intervistë pranë  Departamentit të Burimeve Njerëzore të Bankës Credins Kosovë.

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 09.08.2022


POZICION I LIRË PUNE

Banka Credins Kosovë kërkon të punësojë: Dy Specialistë/e IT

 Drejtoria Qendrore, Prishtinë       

Kriteret e nevojshme:

 • Diplomuar në shkencat informatike, bachelor ose master shkencor
 • Aftësi të mira komunikuese dhe përshtatje për të punuar në grup
 • Të jetë i/e orientuar ndaj rezultatit dhe disponibel për orare të zgjatura të punës
 • Të zotërojë certifikime të gjuhës angleze
 • Eksperienca në fushën e programeve bankare ose trainimet në këtë fushë përbëjnë avantazh

Qëllimi i pozicionit:

Detyra e Specialistit/es të IT është të sigurojë funksionimin normal të Sistemit të Informacionit të Bankës Credins Kosovë duke bërë të mundur që operacionet e përditshme dhe ato periodike të kryhen në kohë dhe saktësisht. Ai/ajo duhet të suportojë përdoruesit në rast të mosfunksionimeve të ndryshme në sistemin e bankës ose në sisteme të tjera. Specialisti/a i sistemeve të informacionit ka për qëllim me punën e tij/saj të japë zgjidhje të menjëhershme për të mundësuar vijueshmërinë normale të aktivitetit të Bankës Credins Kosovë me mjetet informatike.

Çfarë ofrojmë ne:

Një paketë financiare shumë të mirë dhe konkurruese. Atmosfere dinamike dhe grup punë në rritje. Zhvillim personal dhe profesional të vazhdueshëm.

Të interesuarit të dërgojnë CV bashkë me një letër interesi në adresën: burimenjerezore@bankacredins-ks.com

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të përzgjidhen dhe do të njoftohen për intervistë pranë  Departamentit te Burimeve Njerezore të Banka Credins Kosovë.

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 09.08.2022

Shikime 4,585
Kategoria Banka
Skadon 09/08/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management