Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Shitës/e, Depoist, Financiere

Këneta
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Këneta shpallë konkurs për: 

Shitës/e

Depoist

Financiere

Kualifikimet dhe pergjegjesite për Shitës/e

 • Shitësi/ja ka për detyrë që ti drejtojë klientët në sektorë dhe ti ndihmojë ata gjatë përzgjedhjes së produktit;
 • rekomandimin e produkteve përkatëse;
 • promovimin e produkteve të reja dhe asistencë gjatë dorëzimt të mallit tek klientët.
 • Nga i njejti kërkohet të jetë komunikativ dhe bashkëpunues me kolegët tjerë;
 • të ndihmoj në mirmbajtjen e hapsirës së punës dhe të japë ide për ndryshimet e nevojshme tek stafi menaxhues.

Kualifikimet dhe përgjegjësite për Depoist

 • Depoisti ka për detyrë mbledhjen e produkteve sipas porosive nga agjentët,
 • organizimin e produkteve në lokacionet përkatëse në rafte, furnizimin e rafteve me mallra,
 • mirëmbajtjen e hapsirës punuese në bashkëpunim me të tjerët.

Detyrat dhe përgjegjësitë për Financiere:

 • Regjistrimi I arkës në sistem;
 • Regjistrimi I bankave në sistem;
 • Regjistrimi I shitjeve ditore dhe mbylljet mujore të shitjeve; Regjistrimin e shpenzimeve operative, qirasë, pagave, zhvlerësimit, kthimeve të shitjeve, notave kreditore, notave debitore, parapagimeve, tjera;
 • Regjistrimin e mjeteve themelore, mbajtja e regjistrimit dhe përcjellja e zhvlerësimit sipas politikave te kompanisë;
 • Kontrollimi I arkës, bankës në sistem dhe përgatitja e raporteve mujore;
 • Përcjellja e kartelave dhe barazimi me klient dhe furnitorë;
 • Të kontrolloj gjendjen e blerësve dhe mbajë të dhëna të përditësuara në lidhje me blerës;
 • Raportimi I shpenzimeve dhe shitjeve ne baza ditore, javore, mujore.
 • Kryen pune dhe detyra të fushës përkatëse sipas kërkesës së menaxhmentit.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Diplomë Universitare Fakulteti Ekonomik Përsonat që kanë certifikate e Teknik i Kontabilitetit nga SCAAK apo organizata te ngjajshme do të kenë përparsi;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të pakos Microsoft Office (Power Point, Excel, Word);
 • Njohja e gjuhës Angleze do të jetë përparësi;
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;

 

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojne në :hr@keneta.net ose 044 212 816

Shikime 3,363
Kategoria Retail dhe Distribuim
Skadon 25/08/22 (17 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Ferizaj
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management