1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

“Kujtesa Net” Sh.p.k  shpalle:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Pozita: Junior Graphic Designer

Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

  • Kryen detyrat ditore, javore dhe mujore për matrialet promovuese në kuadër të platformës.
  • Bën dizajne për rrjetet sociale.
  • Bën dizajne të fletushkave, broshurave dha matrialeve tjera reklamuese për kompaninë.
  • Zhvillon ide për Dizjanet në rrjetet sociale.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

  • Të ketë së paku 3 vjet përvojë pune në fusha relevantë si advertising, Social Media dhe Design.
  • Njohuri të mira në fushën e sportit.
  • Njohuri të programeve të Photoshop, Illustrator/Corel, Microsoft.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

  • CV- Portfolion
  • Çertifikatat e trajnimeve eventuale (jo e domosdoshme)
  • Letër Rekomanduese apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes në këtë link KosovaJob ose përmes email-it (postës elektronike), në: hr@kujtesa.com

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 06.07.2022, Ora 16:00h.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet