Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Përgjegjësitë e pozitës:

 • Siguron që pranimi në depo, dokumentimi dhe nxjerrja nga depo të kryhet në bazë të politikave dhe procedurave të kompanisë.
 • Siguron regjistrimin e duhur të lëvizjes së mallrave nga palët e treta.
 • Shtypë bar-kodet e aseteve dhe siguron vendosjen e etiketave.
 • Përcjell stokun fizik të kompanisë krahasuar me stokun në sistem si dhe i raporton mospërputhjet.
 • Siguron ngarkimin dhe shkarkimin e inventarit në mënyrë të kujdesshme.
 • Përgatitë të gjitha raportet e nevojshme.
 • Kryen të gjitha detyrat e tjera të caktuara nga mbikëqyrësi/menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësive.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati duhet të ketë përvojën, njohuritë dhe kualifikimet si në vijim:

 • Njohuri të shkëlqyeshme në kompjuter, njohuri për punë me baza të të dhënave
 • Njohuri për produktet dhe specifikimet e tyre
 • Njohuri bazike për menaxhimin e zinxhirit të furnizimit
 • Njohuri të mira teknike për sistemet kompjuterike dhe automatike
 • Njohuri të gjuhës shqipe dhe angleze
 • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim
 • Aftësi për drejtimin e pirunarit
 • Përvojë në logjistikë; min 2 vite
 • Diplomë të shkollës së mesme

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 05.07.2022

Shikime 2,872
Kategoria Transport, Logjistikë
Skadon 05/07/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management