Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Mirëmbajtëse

Qendra Tregtare LIRiDONI
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Qendra Tregtare LIRiDONI është qendër tregtare e cila funksionon mbi 15 vite, e përbërë prej Supermarketit, Tekstilit, Restorantit dhe Kafeterisë, e cila ka një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë, me qëllim të plotësimit të vendeve të punës QT LIRiDONI, më datë 24 qershor 2022 shpallë:

                                                                                     K O N K U R S

Për pozitat e punës:

  1. Mirëmbajtëse – një (1) pozitë

Vendi i Punës: QT LIRiDONI Deçan;    

Detyrat kryesore:

  • Bënë pastrimin e rregullt të pjesëve të caktuara të objektit të Qendrës Tregtare;
  • Kujdeset për pastërtinë në përgjithësi;
  • Bënë furnizimin me preparatet dhe pajisjet e nevojshme për mirëmbajtje;
  • Detyra tjera të cilat i caktohen nga Menaxheri.

Kualifikimet e kërkuara:

  • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar të paktën shkollimin fillor;
  • Të ketë së paku 1 vit përvojë pune;
  • Të njohë mirë procedurat e pastrimit dhe preparatet që duhet të përdoren;
  • Të ketë fizik të mirë dhe qëndrueshmëri në punë;

CV-në dhe dëshmitë mbi përvojën tuaj mund t’i dërgoni në adresën elektronike: info@qtliridoni-kos.com të plotësuar me pozitën për të cilën aplikoni, ose mund të paraqiteni për plotësimin e aplikacionit në objektin e QT LIRIDONI-it në Deçan ose Pejë.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 24.07.2022 në ora 17:00.

Aplikaconet e dërguara me vonesë dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Shikime 6,613
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 24/07/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Deçan
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management