Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Zyrtar/e i/e Logjistikës (2)

Ventius International
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

VENTIUS INTERNATIONAL” L.L.C, sipas nevojave dhe kërkesës së departamentit tё Logjistikёs me seli qendrore në Gjakovë, shpallë konkurs pune për:

ZYRTAR/E I/E LOGJISTIKЁS
(2 vende të lira)

Detyrat dhe përgjegjsitë kryesore të kësaj pozite janë:

 • Mban shënimet e hyrjeve dhe daljeve të mallrave në Zonën e Lirë
 • Llogarit vlerën e detyrimeve doganore që duhet të paguhen në materiale jo nga vendi i origjinës;
 • Punimet për zhvillimin dhe përmirësimin e programeve për mbajtjen e evidencave të hyrjes dhe daljes së mallrave të huaj dhe vendas në OT
 • Përgjegjës për monitorimin e ndryshimeve në ligje si dhe rregulloreve në fushën e doganave dhe operacioneve të zonës së lirë;
 • Përgatit dokumentacionin mbështetës të eksportit Cmr, Fature, liste paketimit, Vgm, Eur 1. 
 • Kontrollon CMR dhe dokumentacionin percjelles kur importon dhe eksporton mallra
 • Pregaditja e Shipping Instruction. 
 • Kordinimi i kamijonave/kontinjerave.
 • Monitoron dërgesat në hyrje dhe dalje dhe statuset e tyre dhe informon me kohë personat të cilëve u janë dërguar në lidhje me statusin e dërgesës
 • Mbledh oferta nga transportuesit dhe zgjedh shërbimin më të përshtatshëm;
 • Merret me përgatitjen e zhdoganimit të importit dhe eksportit;
 • Lëshon  udhëzime për raportimin e procedurave doganore për disa lloje të mallrave në import
 • Kontrolloni korrektësinë dhe tërësinë e dokumentacionit të eksportit dhe importit të kërkuar për zhdoganimin e dërgesave në eksport dhe import
 • Njofton dhe koordinon me transportuesit e mallrave për operacionet e marrjes së dërgesave dhe mbërritjes në fabrikë;
 • Llogarite dhe mban raporte mbi shpenzimet e transortit dhe vonesave si Storage & Demurrage
 • Koordinon dhe mban raporte te rezervimeve me kontinjera ne import dhe export
 • Kryen detyra të tjera me urdhër të menaxherit të logjistikes

Ne ofrojmë:

 • Zhvillim personal dhe profesional
 • Mjedis motivues pune
 • Trajnime të avansuara
 • Mundesi avancimi në karierë
 • Evente të kompanisë dhe aktivitete të shumta
 • Sigurim shëndetsor
 • Transport falas

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni i plotësuar dhe CV
 • Dëshmi mbi shkollimin
 • Certifikata tjera (përparësi).
 • Dëshmi mbi përvojën e punës;

Mënyra e aplikimit:

Aplikimi mund të bëhet duke dёrguar CV, letёr motivuese, dhe referenca në emailin: hr@ventiuskosovo.com

Konkursi është i hapur nga data 24.06.2022 dhe përfundon më datë 10.07.2022 në ora 24:00

Për informata rreth konkursit mund te telefononi në (+383) 038 600 050 & +383 45 55 88 57 në orarin e punës 08:00 – 17:00.

SHËNIM: Të gjitha dokumentet e tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga ana e jonë. Dokumentet e pa kompletuara, të pa skanuara dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen. Testimi i mundshëm me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas procedurave të rekrutimit dhe pranimit të punëtorëve të rinj të kompanisë.

VËREJTJE: Çdo përgënjeshtrim i materialit, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca ose ndryshim materiali nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në skualifikimin e menjëhershëm.   

Shikime 1,606
Kategoria Transport, Logjistikë
Skadon 10/07/22 (11 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Gjakovë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management