Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Teknik për Mbrojtjen e të Dhënave 

 • Departamenti i Sigurisë së Informacionit (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Identifikon dhe vlerëson aktivitetet e përpunimit të të dhënave të kompanisë në sistemet e bankës;
 • Menaxhon me sistemet e bankës për mbrojtjen e te dhënave dhe informacionit;
 • Shërben si person kryesor për menaxhimin e qasjeve (qasje te reja, ndryshim i qasjeve, dhe ndalim i qasjeve);
 • Në baza të rregullta periodike rishikon qasjet sipas matricave të aprovuara;
 • Monitoron konfigurimet e sistemeve ku ruhen te dhënat dhe informacionet;
 • Kryen vlerësime te rrezikut për te identifikuar rreziqet që kanosin mbrojtjen e të dhënave;
 • Implementon sisteme/aplikacione mbrojtëse për te minimizuar rrjedhjen e informacionit;
 • Monitoron politikat dhe procedurat e Departamentit në kuadër të administrimit të të dhënave brenda kompanisë;
 • Ofron këshilla dhe udhëzime se si të bëhen vlerësimet e ndikimit në mbrojtjen e të dhënave në sistemet e bankës;
 • Ndihmon në implementimin dhe mirëmbajtjen e kornizës të menaxhimit të sigurisë së informacionit (Ang. Information Security Management System);
 • Kryen kontrolle me vetiniciativë, ka të drejtë të konsultojë, të heq, të transkriptojë ose të kopjojë të dhëna personale të cilat i ndesh gjatë kontrolleve në harmoni me dispozitat ligjore;
 • Përmbush objektivat, zbaton dhe respekton Politikat, Procedurat dhe të gjitha aktet e aplikueshme në Bankën Ekonomike;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet ;

 • Fakulteti Shkencat kompjuterike apo të ngjashme;
 • Preferohet përvoja e punës apo certifikimet në fushën e sigurisë të informacionit;
 • Kuptimi i teknologjive aktuale dhe trendeve në mbrojtjen e të dhënave;
 • Njohja e Gjuhës Angleze.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com.

Afati i aplikimit është deri më datë  30 Qershor 2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme

Shikime 1,734
Kategoria Banka
Skadon 30/06/22 (1 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management