Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Kopshti i fëmijëve Kids Club shpall konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • 1 udhëheqës/e kopshti
 • 2 motër-edukatore
 • 2 edukatore
 • 4 asistent/e
 • 1 psikolog/e
 • 1 kuzhinier/e

Kualifikimet e nevojshme:

 • Fakulteti përkatës
 • Trajnime dhe certifikime
 • Aftësi të komunikimit dhe prezantimit
 • Njohja e gjuhës Angleze është përparësi
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës
 • Të mos ketë marrë masa disiplinore të largimit nga puna
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje
 • Njohuri kompjuterike (me përjashtim për pozitën "kuzhinier/e")

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në e-mailin office@kidsclub.info dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në
 • Diplomën universitare
 • Trajnime dhe certifikime
 • Dokument identifikimi
 • Dëshmi të përvojës së punës apo letër reference

Konkursi mbetet i hapur deri me datë 25.06.2022.

KIDS CLUB
Rruga Bajram Kelmendi, 153, Prishtinë, Kosovë
www.kidsclub.info

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management