Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Punë me Shkollim- Regjistrimin e kandidatëve në drejtimin “Mekatronikë”

Asociation “Loyola Gymnasium”
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Ndërmarrjet: ZINKUNIE-KS SH.P.K.; DESIGN LIFTS SH.P.K.; Lely SH.P.K.; Proton Cable L.L.C.; Fabrika Te Naseri; Horn & Co. Group në bashkëpunim me Qendrën e Formimit Profesional “Loyola-Profesionale” shpallin:

K O N K U R S

Pune me Shkollim

Për regjistrimin e kandidatëve në drejtimin “Mekatronikë” të financuara nga kompanitë bashkëpunëtore të Loyola Profesionale - Prizren për vitin shkollor 2022/2023

  1. Vende të lira në:

                                      

  1. Kreditë

Kualifikimi për Mekatronikë zgjat 2 (dy) vite shkollore dhe vlerësohet me 2400 orë të Arsimit dhe Aftësimit Dual Profesional ose me 120 Kredi.

  1. Pagesa për kualifikim

Pagesa për kandidatë paguhet nga ana e kompanisë në të cilën kandidati ka konkuruar. Kandidatëve ju garantohet punësimi në kompani dhe trajnimi në qendrën profesionale

  1. Dokumentet e nevojshme për konkurrim

Kandidatët e kompanive për të konkurruar për regjistrim në kualifikimin e nivelit 4, “Mekatronikë” duhet të paraqesin këto dokumente:

  • Diplomën ose Certifikatën e shkollimit të mesëm të lartë ose të nivelit arsimor më të lartë të kandidatit;
  • Certifikatën e lindjes ose letërnjoftimin e kandidatit;
  1. Afati i paraqitjes së dokumenteve, vendi dhe shpallja e rezultateve

Paraqitja e dokumenteve bëhet prej datës 10 Qershor deri 12 Gusht 2022.

Paraqitja e dokumenteve bëhet në Zyrën e administratës se Asociation “Loyola-Gymnasium“. Adresa: Rruga e “Tranzitit” Petrovë 20000, Prizren, kati i dytë duke filluar nga ora 8:00 deri ne ora 3:00, si dhe në formë elektronike, duke aplikuar direkt në web faqen tonë: https://www.alg-prizren.com/aplikimet ose në e-mail adresën alg-info@alg-prizren.com me subjekt të e-mailit “Aplikim për Mekatronikë në “Loyola-Profesionale”

Kandidatët mund të aplikojnë edhe me ndërmarrje të tjera që ata i kanë siguruar.

Kandidatët të cilët plotësojnë kërkesat do të ftohen për testim me datë 15 Gusht 2022, në Qendrën e Formimit Profesional “Loyola-Profesionale” në Prizren.

Rezultatet e testit të kandidatëve shpallen në tabelën e shpalljeve, deri me datën 19 Gusht 2022, dhe dërgohen me email tek kompanitë dhe kandidatët.Kompanitë mbajnë më pas intervistat dhe njoftohen se cilët kandidatë janë pranuar për arsim dhe aftësim profesional dual, ndërsa viti shkollor fillon me 1 Shtator 2022.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management