Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Konkurs Pune: Menaxher Marketi / Zv. Menaxher Marketi / Personel Marketi / Depoist / Shofer(Kategoria C/C1)

Ofrojmë:
- Pagë konkurruese;
- Kushte të mira të punës.

Duke u bazuar në vëllimin e punës “The North Unicorn” shpallë  konkurs për pozitat:

Menaxher Marketi / Zv. Menaxher Marketi:

 • Hapja dhe mbyllja e dyqanit sipas orarit të përcaktuar të punës;
 • Të përpilojë me kohë dhe saktësi dokumentet zyrtare(Deponimet, barazimet ditore, skanimi i dokumenteve) që duhet të mbahen në dyqane dhe dokumentet e kompanisë;
 • Të organizojë orarin e punës së punëtorëve dhe pushimet në mënyrë të tillë që mos të ndikojë në rrjedhën e punës së dyqanit dhe gjithnjë duke marë parasysh kërkesat e punëtorëve;
 • Mbane kontakt me stafin dhe klientet;
 • Monitoron afatet  dhe informon  palët;
 • Të jetë përgjegjës për funksionimin e rregullt të  dyqanit të cilin është duke e administruar, në përputhje me rregulloret dhe dispozitat e ligjit në fuqi;  
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera të deleguara nga eprori.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

 • Të ketë përkushtim dhe etikë në punë;
 • Aftesi komunikuese dhe prezantuese;
 • Aftesi menaxhuese dhe organizative;
 • Shkathtësi të shkëlqyera bashkëpunuese në ekip.

Kualifikimet:

 • Të ketë të përfunduar/vijim studimesh në drejtimet ekonomike ose fusha te ngjashme relevante;
 • Pervoje pune në pozita te ngjashme dhe industri(E Preferueshme).

Personel Marketi

 • Kryerja dhe asistimi i punëve në lidhje me dyqanin në përputhje me udhëzimet e përgjegjësit të dyqanit;
 • Të asistoj në punën në sektor dhe arkë varsisht nga kërkesat e punës.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

 • Të ketë përkushtim dhe etikë në punë;
 • Aftesi komunikuese dhe prezantuese;
 • Shkathtësi të shkëlqyera bashkëpunuese në ekip;

Kualifikimet:

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme;
 • I preferueshme vijimi i studimeve apo përfundimi i tyre.

Depoist

 • Te asistoj ne pranimin e porosive nga sistemi;
 • Merr mallrat nga raftat, bazuar ne kategorine dhe sasine qe eshte kerkuar;
 • Te asistoj qe porosite te jene te sakta;
 • Vendos artikujt ne menyre te sakte per dorezim;
 • Te asistoj qe gjate palimit te mallit te ndiqen te gjitha rregullat e sigurise;
 • Te asistoj ne sigurimin e permbushjeve te qellimeve te Depos Qendrore;
 • Detyra te tjera sipas nevojes te deleguara nga eprori.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

 • Të jetë në gjendje të marrë vendime dhe përgjegjësi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Aftësi të punojë nën presionin e afateve kohore;
 • Të jetë fleksibil/e dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve;
 • Përkushtim dhe etikë në punë.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkolles se mesme, preferohet diploma universitare;
 • Përvojë e dëshmuar në pozita të njejta apo të ngjashme(E Preferueshme).

Shofer (Kategoria C/C1):

 • Malli i cili është në gadishmëri ta ngarkojë në mënyrën më të përshtatshme dhe ta transferojë atë në përputhje me  udhëzimet e shefit;
 • Mallin ta transportojë tek dyqani pa e dëmtuar;
 • Malllin ta shkakrokë në depon e dyqanit;
 • Gjatë transportimit ti përmbahet rregullave dhe limitit të shpejtësisë së përcaktuar nga kompania;
 • Për problemet e hasuara gjatë transportimit pa humbur kohë ta njoftojnë mbikqyrësin;
 • Kryerja e punëve të nevojshme të mirëmbajtjes, riparimit dhe pastrimit të automjeteve që u janë besuar;
 • Të veprojë në përputhje me rregullat kur shkarkon mallin;
 • Të respektojë rregullat e trafikut gjatë transportit.

Aftësitë dhe shkathtësitë:

 • Të jetë në gjendje të marrë vendime dhe përgjegjësi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Përkushtim dhe etikë në punë.

 Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë e shkolles se mesme, preferohet diploma universitare;
 • Përvojë e dëshmuar në pozita të njejta apo të ngjashme(E Preferueshme).

Tek (subject) të shënohet pozita dhe lokacioni.

Te gjithë  të interesuarit duhet të aplikojne në: apliko@thenorthunicorn.com

Afati i fundit per aplikim është deri më: 04.07.2022 

Shikime 7,124
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 04/08/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management