Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitën e hapura të punës:

                                        Roje-Sigurim Naten

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

 • Të zbatoje me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën në punë dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara;
 • Të raportoj mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit të tij;
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe të rregull;
 • Të mos lejoj personat e paautorizuar të hynë në objekt;
 • Për çdo rast të rrezikut të informoj menaxherin dhe organet përgjëgjëse;

Kërkesat dhe Kualifikimet:   

 • Diploma shkollës së mesme;
 • Kopja letërnjoftimit;
 • Dëshmi për përvojën e punës (nëse posedon).
 • Të mos kenë dosje kriminale apo ndonjë rast ligjor në process
 • Të kenë gjendje të mire fizike dhe shëndetësore
 • Mosha 21-55 vjeç

Lokacioni: Lipjan.

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: konkurs@magicice.net, duke përcaktuar në subjekt pozicionin “SIGURIM”  ose të kontaktoni në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15. 


MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitën e hapura të punës:

                             OPERTAOR NE PRODHIM

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS:

 • Mbikëqyr procesin e prodhimit dhe të zbatoj planin prodhimit me makineri qe operon
 • Te di te operoi me paisje ose te kete pervoi ne kete drejtim
 • Bën pranimin e porosisë/urdhëresës për prodhim, duke qenë në gjendje në kohë optimale të bëj gati paisjet per pregaditje te masave te ndryshem ne prodhim
 • Kontroll sistematik I përmbushjes së detyrave nga ekipi, punëtorët individual dhe udhëzimi I tyre, eliminimi në kohë I problemeve;
 • Përdorim racional të kohes së punës, organizimi I punës dhe menaxhimi në linjën e prodhimit;
 • Regjistrimi i Raporteve gjate procesit te   prodhimit
 • Të monitorojë standardet e produktit dhe të zbatojë programet e kontrollit të cilësisë;
 • Siguron ndjekjen e udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë, përgjegjësi materiale për perdorimin korrekt të paisjeve të punës, kontrollin mbi pajtushmërinë me Sigurinë në punë brenda kufijëve që i delegohen.
 • Vendi I punes eshte me intervale te gjatë kohorë

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM

Cv (Curriculum Vitae)

Diplomë
Tituj / Grada Shkencore
Përvoja e punës/Referenca

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN ELEKTRONIK

"MAGIC ICE "Joint Stock Company

Adresa :Zona Industriale pa Numer

 Lipjan

E-mail: konkurs@magicice.net

Telefoni per konuslt +38349125605 prej ores 9.00 deri me 16.00
Aplikimi është i hapur deri më datën
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.


MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

KOMERCIALIST i Shitjes në Teren

Përgjegjësitë kryesore:

 • Te kete pervoj pune si Agjent Tregtar
 • Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë
 • Zbaton planin e parashikuar të shitjes
 • Analizon prezencën e produkteve në treg
 • Përcjell konkurrencën në treg
 • Prezanton risitë dhe qëndrimet e kompanisë
 • Te jetë I përgjegjshem në orar të punës
 • Raporton në baza Javore
 • Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të shitjes

Kualifikimet:

 • Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar.
 • Te këtë njohuri te punës në kompjuter,
 • Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B
 • Përvojë pune së paku 6 muaj në shitje,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Posedon patentë shofer të kategorive B dhe C;
 • Përvojë pune së paku 2 vjeçare në vozitje veturave të kategorisë C;

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në konkurs@magicice.net ose per informim ne  tel:049654550  dhe ne 049125605 nga ora 10 deri 15 ,  duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.


MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

Pozita: Mekanik i makinave prodhuese

Detyrat:

 • Mbikëqyrja dhe pjesëmarrja në mirëmbajtjen e makinave prodhuese .
 • Mirëmban planet javore, mujore, dhe vjetore të mirëmbajtjes.
 • Rregullimi i makinave dhe prishjeve te mundëshme sipas nevojës.
 • Të ketë njohuri mbi elektrikën ,(preferohet  të ketë përvojë  si elektricist )
 • Organizimi dhe përgjegjësia për mbarëvajtjen e punëve.
 • Kurdo që të jetë e nevojshme merr pjesë në intervenimet emergjente te makinave të prodhimit,rregullimi i temperaturës brenda komoreve etj.
 • Gjatë intervenimeve dhe riparimeve bënë përdorimin e drejtë të veglave dhe pajisjeve të punës, si dhe përkujdeset për procedurat e sigurisë në punë.

Të tjera:

 • Për më tepër ai/ajo kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i kompanisë dhe që janë të nevojshme për funksionimin efektiv të makinave të prodhimit

Kërkesat:

 • Fakulteti i Inxhinierisë (preferuar)
 • Njohuri për mekanikën dhe elektrikën
 • Kapacitet për punë ekipore
 • Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë
 • Aftësi të ruajtjes së konfidencialitetit të informatave, diskrecion dhe lojalitet
 • Të ketë përvojë pune së paku 3-vite në fushën përkatëse.

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në konkurs@magicice.net

ose per informim ne  tel: ne 049125605  nga ra 10 deri ne ora 15 ehene deri te ejten  ,kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Shikime 4,732
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 03/07/22 (6 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Lipjan
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management