Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Sektoriste në Market

Qendra Tregtare LIRiDONI
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Qendra Tregtare LIRiDONI është qendër tregtare e cila funksionon mbi 15 vite, e përbërë prej Supermarketit, Tekstilit, Restorantit dhe Kafeterisë, e cila ka një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë. Për shkak të zgjerimit të kompanisë në lokacione të reja dhe me qëllim të plotësimit të vendeve të punës QT LIRiDONI shpallë:

KONKURS

Sektoriste në Market
Vendi i Punës:  Pejë dhe Deçan;
Kohëzgjatja: Punë Sezonale                    

Detyrat kryesore:

 1. Mirëpret dhe shërben klientët e marketit;
 2. Rregullon dhe palon mallrat në sektorin e caktuar sipas planogrameve duke respektuar metodën FIFO dhe sigurohet qe çdo produkt të ketë çmimin në raft;
 3. Përkujdeset për pastërtinë dhe mbajtjen e rregullit;
 4. Është përgjegjës për raportimin dhe përcjelljen e afateve të skadimit të produkteve;
 5. Informon klientët lidhur me specifikat dhe informatat tjera që kërkohen për produktin duke e shërbyer klientin në mënyrë më të mirë;
 6. Detyra dhe përgjegjësi tjera të caktuara nga mbikëqyrësi direkt apo Drejtori. 

Kualifikimet e dhe cilësitë e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar të paktën shkollimin e mesëm;
 • Të kenë të paktën 6 muaj përvojë pune;
 • Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm ne kryerjen e detyrave;
 • Të kenë sjellje dhe komunikim shembullor;
 • Të jenë të gatshëm të punojnë nën presion dhe në mënyrë grupore.

CV-të tuaja, të plotësuara me pozitën për të cilën aplikoni dhe dëshmitë tjera relevante, mund t’i dërgoni në adresën elektronike: info@liridoni-kos.com, ose të paraqiteni për plotësimin e aplikacionit në objektin e Q.T. Liridoni në Raushiq, Pejë dhe Q.T Liridoni Deçan.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 25 qershor 2022 në ora 17:00. Aplikaconet e dërguara me vonesë dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Shikime 1,828
Kategoria Retail dhe Distribuim
Skadon 25/06/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Pejë, Deçan
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management