Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

MUNDESI PUNESIMI Recepsioniste në BDO Kosova L.L.C Vendi i punës: Prishtinë

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Mirëpritja, informimi, dhe orientimi i palëve,
 • Pranimi i telefonatave dhe përgjigjja në emailet informuese,
 • Pranon dhe përcjellë porositë dhe dërgesat,
 • Kryen detyra administrative siç janë regjistrimi, shtypja, kopjimi, skanimi etj
 • Kujdeset për furnizimet e zyrës
 • Punë tjera të ngjashme lidhur me pozitën,

KUALIFIKIMET

 • Diplomë e shkollës së mesme,
 • Të ketë njohje të mirë të gjuhës angleze,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi, kuptimi i nevojave të stafit,
 • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
 • Të ketë njohuri ne përdorimin e pajisjeve te zyrës dhe programeve te MS Office
 • Të jetë energjike, aftësi të punës nën stres, me vetë iniciativë dhe flexibile,
 • Preferohet përvoja në punë të ngjashme, individuale dhe/ose ekipore.

Për të shfrytëzuar këtë mundësi dërgoni CV-në tuaj në:

Email: info@bdokosovo.com

Data e mbylljes për pranimin e aplikimeve është 15 Qershor 2022.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të kontaktohen për intervistë.


JOB OPORTUNITY

Receptionist at BDO Kosova L.L.C.

Place of work: Pristina

Duties and responsibilities:

 • Hospitality, information and client orientation,
 • Accepting the phone calls and responding on the information e-mails,
 • Accepts, follows and orders the requests,
 • Administrative duties such as registration, printing, copying, scanning and other,
 • Organization of office supply materials for the office,
 • Other similar works.

QUALIFACION

 • High school diploma,
 • Good command in English Language,
 • Excellent communication skills, understanding of the staff needs,
 • Ability to manage the issues in different environments,
 • Experience in use of office equipment and MS Office programs (word, excel, power point),
 • Energetic, work under stress, self-initiative and flexible.
 • Experience in similar works is preferable, individually and / or in teams.

To take up this challenge send your CV  to:

Email: info@bdokosovo.com

The closing date for receipt of applications is June 15, 2022.

Only short listed candidates will be contacted for test and interview.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management