Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

K O N K U R S

Institucioni Arsimor Privat, Gjimnazi Cambridge – njësia në Prishtinë, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, Ligjin nr. 03/L-212 i Punës dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Zyrtar/e e Administratës…………….……………………………………… (1)
 • Zyrtar/e e Financave………………………………………………………….. (1)

 1. Kualifikimet e nevojshme për pozitën Zyrtar/e e Administratës:
 • Niveli Bachelor në drejtimin Administrim Biznesi, apo drejtime tjera që lidhen me pozitën e punës.
 • Kandidatët pa diplomë bachelor në drejtimin përkatës por me përvojë profesionale të barazvlefshme, inkurajohen të aplikojnë.
 1. Kualifikimet e nevojshme për pozitën Zyrtar/e e Financave:
 • Niveli Bachelor në drejtimin Financa dhe Kontabilitet, apo drejtime tjera që lidhen me pozitën e punës.
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme.
 1. Kualifikime tjera:
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës.
 1. Mënyra e aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet e kërkuara në info@kcg-ks.com;

 • CV-në;
 • Diplomën universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.
 1. Shënim:
  Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri më datë 03.06.2022

Shikime 2,890
Kategoria Administratë
Skadon 03/06/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management