Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB Sh.a, një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Zyrtar i ri Operacioneve Bankare - për Degën e Podujevës.

Përgjegjësitë:

 • Ekzekutimi i depozitave dhe tërheqjeve për klientët
 • Ekzekutimi i transaksioneve të këmbimeve valutore
 • Ekzekutimi i transfereve brenda degëve dhe në mes të degëve të ndryshme për klientët
 • Ekzekutimi i pagesave gjiro dhe pagesave të kolektorëve
 • Ekzekutimi i pagesave të kartave të kreditit për klientët individuale dhe të biznesit
 • Remitencat dhe transaksionet kombëtare (ICS)
 • Pagesat e faturave
 • Kontrollimi i nënshkrimeve/ autorizimeve të klientëve gjatë ekzekutimit të transaksioneve
 • Barazimi ditor i arkës dhe raportimi i ndonjë diference gjatë ditës
 • Plotësimi i raporteve të arkës, raporteve të fundit të ditës dhe raporteve të ATM
 • Skenimi i dokumenteve
 • Arkivimi i dokumenteve
 • Kompletimi dhe përcjellja e transaksioneve të mbylljes së ditës
 • Barazimi i ATM
 • Arritja e targeteve të shitjes që janë të përcaktuara sipas Scorecard
 • Implementimi dhe përcjellja e strategjisë së shitjes të përcaktuar nga Zyra Qendrore

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet diploma e Universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
 • Përvoja e mëhershme me para të gatshme dhe në shitje është përparësi
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme ndërpersonale dhe aftësi për shitje
 • Njohuri në produkte dhe shërbime bankare
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe aftësi për të ndërtuar marrëdhenie të mira me klientët
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të Gjuhës Angleze
 • Të ketë patentë shofer

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ 
Afati i fundit për aplikim është 23.05.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of: Junior Customer Service Officer in Podujeva Branch.

Responsibilities:

 • Executing cash deposits and withdrawal for clients
 • Foreign exchange transactions,
 • Executing intra-branch and branch to branch transfers for clients
 • Executing gyro payments and collectors
 • Executing individual and business credit card payments
 • Remittances and national (ICS) transactions
 • Invoice payments
 • Controlling customer signatures/authorizations while executing transactions
 • Cash box reconciliation and reporting any difference if it occurs Filling cash reports, end of day reports and ATM reports
 • Scanning process
 • Archiving documents
 • Completing and following end of day transactions
 • ATM Reconciliation
 • Reach all sales targets which are assigned to him/her as per ScorCard
 • Make sure they implement and follow the sales strategise set by HQ

Qualifications required:

 • University degree in Economics or Business Administration
 • Previous experience with cash and sales is an advantage
 • Excellent interpersonal and sales skills
 • Understanding of banking products and services
 • Good communication skills and ability to build good relations with clients
 • Good knowledge in MS Office
 • Efficient in team work
 • Excellent level of English Language
 • Driving License

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com
For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Deadline for applying is 23.05.2022. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 427
Kategoria Banka
Skadon 23/05/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Podujevë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management