Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Social Media Manager / Content Writer
Çfarë kërkohet nga ju: 

 • Kreativitet
 • Njohuri në Copywriting
 • Krijimi i kampanjave në Social Media
 • Njohuri të marketingut online dhe kanaleve të marketingut

Përshkrimi i punës dhe detyrat:

 • Social Posts and Ads Calendar Management
 • Planifikimi dhe ekzekutimi i buxhetit promovues për promocione (Sponsor, boost)
 • Komunikimi me klientë dhe pranimi i kërkesave
 • Menaxhimi i kalendarit të postimeve dhe aktiviteteve rreth mediave sociale
 • Krijimi dhe menaxhimi i kampanjave të mediave sociale dhe më gjerë

Përparësi kanë:

 • Personat të cilët kanë aftësi të mira në dizajn të përmbajtjes,
 • Kanë aftësi të mira për fotografi,
 • Janë të hapur të ndihmojnë edhe në punët e tjera të kompanisë.

Aplikoni në info@amc-ks.com
Subject: Social Media Manager Emri, Mbiemri


Dizajner Grafik

 • Çfarë kërkohet nga ju:  
  Vëmendje në detaje
 • Njohuri të mira në elementet e dizajnit dhe të jeni kreativë
 • Përgjegjësi ndaj punës dhe afateve kohore
 • Të jeni energjik/e, të keni iniciativë dhe kreativitet, të ofroni ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës;
 • Përshkrimi i punës dhe detyrat:
  Duhet të njohë mirë programet e Adobe-s dhe në veçanti
 • Adobe InDesign Illustrator, Corel Draw
 • Preferohet të jetë i/e diplomuar në drejtimin Komunikim Vizuel apo Dizajn Grafik
 • Aftësi për të realizuar koncepte dhe ide të dizajneve nga fillimi
 • Njohuri të programeve After Effects dhe Premiere konsiderohen përparësi
 • Njohuri të gjuhës angleze

Përparësi kanë:

 • Minimum 2 vjet përvojë punë në agjencion të marketingut 
 • Njohuri profesionale në programet Adobe Photoshop dhe
 • Adobe Illustrator
 • Përvojë me printing
 • Aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegë
 • Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre së bashku me portfolion e punës.

Aplikoni në info@amc-ks.com
Subject: Graphics Designer Emri, Mbiemri


 Account Manager
Çfarë kërkohet nga ju:  

 • Njohuri në gjuhën Angleze.
 • Përvojë pune si Projekt Menaxher me klientë ndërkombëtarë dhe lokalë
 • Pasion dhe fleksibilitet në punë
 • Organizim dhe motivim të ekipitT’u sigurojë klientëve implemetim të  projektit me cilësi të lartë
 • Të raportojë për cilësinë e projektit në cdo kohë që kërkohet
 • Të jetë i aftë për zgjidhjen e problemeve
 • Menaxhimin e komunikimit nga kërkesat e klientit

Përshkrimi i punës dhe detyrat:

 • Drejtoni planifikimin dhe rishikimin e rregullt të aktiviteteve të projektit, objektivave dhe rezultateve.
 • Përcakton kërkesat për personelin e projektit dhe drejtoni procesin e rekrutimit së bashku me Account Director.
 • Mbikqyrë ekipin e projektit (motivimi i stafit, ndërtimi i karrierës dhe aftësive)
 • Organizimi I  marrëdhënieve të  punës në ekip me detyra dhe përgjegjësi të qarta
 • Organizoni një rrjedhë të mirë informacioni dhe shkëmbim brenda ekipit me takime të rregullta
 • Monitoroni performancën e stafit duke përfshirë rishikimet e rregullta të performancës
 • Menaxhoni burimet e projektit (pajisjet, zyra)
 • Planifikimi financiar, menaxhimi dhe kontrolli i buxhetit të projektit në bashkëpunim me PD
 • Mbikëqyrë sistemet e dosjeve dhe mbajtjes së të dhënave
 • Zhvilloni dhe menaxhoni procesin e përzgjedhjes për partnerët zbatues (ekspertë, ofrues shërbimesh/bashkëlehtësues)
 • Zhvillimi dhe zbatimi i Sistemit të M&E duke vlerësuar ndikimin e ndërhyrjes së projektit dhe duke siguruar cilësinë
 • Siguroni raportim të rregullt tek AD për zbatimin e projektit dhe përgatitni raporte javore/ mujore/gjashtëmujore/vjetore për klientin
 • Krijimi dhe ruajtja e kontrolleve të brendshme
 • Organizoni dhe menaxhoni seminare dhe takime biznesi

Përparësi kanë:

 • Minimum 3 vjet përvojë punë në agjencion të marketingut 
 • Njohuri profesionale në programet Office dhe gjuhën angleze
 • Network professional të gjerë në fusha të ndryshme
 • Aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegë, dhe njohuri në fushën e Teknologjisë

Aplikoni në info@amc-ks.com
 Subject: Account Manager Emri, Mbiemri

Shikime 1,274
Kategoria Industri të Shërbimit
Skadon 12/06/22 (18 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management