Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Kontabilist/e

REC-KOS
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

REC KOS SH.P.K. është shoqëri me pergjegjësi të kufizuar, e themeluar në vitin 2008 me seli në Rr.Pajazit Islami nr.186 në Fushë Kosovë , ku si aktivitet primarë ka grumbullimin dhe tregtimin e mbeturinave metalike. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, si dhe rëndësisë në punësimin e kuadrove te reja

REC KOS SH.P.K. Shpallë vend pune të lirë:

KONTABILIST/E

PUNËT DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Regjistron veprimet bankare. Kontrollon blerje – shitjet ne detaje.
 • Menaxhon llogaritë kontabël dhe kontrollon saktësinë e regjistrimeve kontabël të transaksioneve;
 • Përgatit regjistrimet e pagave dhe pagesave në sistemet e kontabilitetit;
 • Përgatit raporte për deklarimet pranë Administrates Tatimore të Kosovës (ATK);
 • Përgatit raporte per Banka dhe Institucione tjera.
 • Përgatit raporte në baza Mujore, Tremujore dhe Vjetore për Menaxhmentin;
 • Përgatit Pasqyrat Financiare;
 • Detyra tjera të caktuara nga Menaxhmenti;

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Diplomë Universitare;
 • Njohuri të mira të kompjuterit dhe Microsoft Office;
 • Njohuri te mira të ndonjë softuer kontabiliteti/finance (Preferohet Pro-Data);
 • Njohuri të mira në fushën e financave, kontabilitetit dhe tatimeve (Plani Kontabel, Legjislacioni Tatimor);
 • Të jetë anëtar i ndonjë shoqate të kontabilistëve -“Kontabilisti i çertifikuar” (E preferuar);
 • Përvojë pune në fushën e kontabilitetit, më së paku 3 vite;
 • Njohja e gjuhës angleze e preferuar;
 • I/e vet motivuar në punë;
 • Aftësi të mira në të shkruar dhe në të folur;

Konkursi mbetet i hapur deri më 20.05.2022

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV në email adresën info@reckos.net , vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret do të kontaktohen.

Për informata shtesë na kontaktoni në 048/960-406, çdo ditë pune prej orës 08:00-17:00.

Shikime 962
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 20/05/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management