Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS

Praktikant - Departamenti IT

Njësia e Infrastrukturës dhe Databazës

FINCA Kosovë mirëpret studentët e kualifikuar të aplikojnë për Programin e Praktikës në Departamentin e Teknologjise Informative, ku ata mund të fitojnë përvojë të vlefshme praktike, angazhim profesional dhe të perjetojnë një ambient pune fleksibil me frymë pozitive ekipore dhe mundësi punesimi brenda departamentit.

Programi i praktikës në FINCA Kosovë ofrohet me pagesë dhe zgjatë 4 muaj.

PËRGJEGJËSITË:

 • Sigurimi i asistencës teknike dhe mbështetjes për pyetjet hyrëse dhe çështjet që kanë të bëjnë me sistemet kompjuterike, softuerët dhe harduerin.
 • Përkrahje në performancën ditore të sistemeve kompjuterike.
 • Të jetë ofruesi i shërbimit për mekanizmat prapa monitorimit të statusit të tiketave dhe ndjekjes së statusit të saj nëpër faza të ndryshme deri në mbylljen e incidenteve, duke siguruar mbylljen e plotë të tyre.
 • Instalimi, modifikimi dhe riparimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike.
 • Zgjidhja e problemeve teknike me Rrjetet Lokale (LAN), WAN (Wide Area Network), dhe sisteme të tjera.
 • Ofron përkrahje teknike për pajisjet kompjuterike fundore dhe pajisjet përjcellëse;
 • Monitoron rrjetin dhe ndërlidhjet ndërmjet sistemeve, në nivel operacional;
 • Mirëmban rrjetin e komunikimit dhe qasjeve;

KUALIFIKIMET:

 • Studimet në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit ;
 • Aftësi për të diagnostikuar dhe zgjidhur çështjet themelore teknike;
 • Njohuri të gjuhës angleze;

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online përmes web-faqës: www.fincakosovo.org. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 21.05.2022.

FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit FINCA Impact Finance, një grup prej 19 institucioneve mikrofinanciare dhe bankave që ofron shërbime financiare me përgjegjësi sociale dhe u mundëson individëve dhe komuniteteve me të ardhura të ulëta të investojnë në të ardhmen e tyre.

Me aplikimin e juaj, ju e autorizoni FINCA Kosovë që të mbledh, verifikojë dhe të përpunojë të dhënat personale për qëllime të punësimit të mundshëm në FINCA Kosovë.

Shikime 1,409
Kategoria Teknologji e Informacionit
Skadon 21/05/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management