Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Institucioni Arsimor Privat, Gjimnazi Cambridge – njësia në Prishtinë, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, Ligjin nr. 03/L-212 i Punës dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës (për vitin shkollor 2022/2023), si vijon:

 • Mësimdhënës/e për lëndën Edukatë qytetare.................(1)
 • Mësimdhënës/e për lëndën Edukatë Muzikore................(1)
 • Mësimdhënës/e për lëndën Edukatë figurative..............(1)
 • Mësimdhënës/e për lëndën Teknologji informative...(1)
 • Mësimdhënës/e për lëndën Edukatë Fizike.........................(1)
 • Mësimdhënës/e për lëndën Psikologjisë............................(1)
 1. Më poshtë janë listuar kushtet dhe kriteret për secilën pozitë.

Kushtet dhe kriteret për mësimdhënës/e të lëndës Edukatë qytetare
Programi/dega:

 • Histori - edukatë qytetare/ gjeografi-edukatë qyterare
 • Programi/Dega e historisë
 • Programi/Dega e gjeografisë
 • Programi/dega e sociologjisë
 • Programi/dega pedagogji

Kualifikimi:

 • Niveli master arsimor Fakulteti i Edukimit ( 300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Kushtet dhe kriteret e për mësimdhënës/e të lëndës Edukatë muzikore
Programi: Pedagogji e përgjithshme muzikore

 • Niveli master - Fakulteti i Edukimit ( 300 ECTS ose 360 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor - Pedagogji e përgjithshme muzikore - Fakulteti i Edukimit ( 240 ECTS ).

Kushtet dhe kriteret e për mësimdhënës/e të lëndës Edukatë figurative
Programi: pikturë, grafikë ose skulpturë

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit ( 300 ECTS );
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Kushtet dhe kriteret për mësimdhënës/e të lëndës Teknologji informative
Programi/Dega: teknologji-informatikë ose matematikë- informatikë;

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit ( 300 ECTS );
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

     Kushtet dhe kriteret për mësimdhënës/e të lëndës Edukatë fizike

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit ( 300 ECTS );
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

     Kushtet dhe kriteret për mësimdhënës/e të lëndës Psikologji

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit ( 300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).
 1. Kualifikime tjera:
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës;
 1. Mënyra e aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet e kërkuara në info@kcg-ks.com;

 • CV-në;
 • Diplomën universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.
 1. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet bazuar në kualifikimet formale adekuate:
 • Numri i kredive ECTS;
 • Nota mesatare gjatë studimeve ;
 • Përvoja e punës në arsim (vite);
 • Numri i trajnimeve relevante të akredituara nga MASHT
 1. Shënim:
  Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri më datë 14.05.2022

info@kcg-ks.com
www.kcg-ks.com
+383 48 153 153
Zona Ekonomike, pn. Konjuh,
 14000 Lipjan

Shikime 3,296
Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 17/05/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management