Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Institucioni Arsimor Privat, Gjimnazi Cambridge – njësia në Prishtinë, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, Ligjin nr. 03/L-212 i Punës dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës (për vitin shkollor 2022/2023), si vijon:

 • Mësimdhënës/e për lëndën Gjuhë shqipe...................(1) 
 • Mësimdhënës/e për lëndën Gjuhë angleze.................(1)     
 • Mësimdhënës/e për lëndën Gjuhë gjermane............(1)     
 • Mësimdhënës/e për lëndën Matematikë......................(1)  
 • Mësimdhënës/e për lëndën Biologji................................(1) 
 • Mësimdhënës/e për lëndën Fizikë.....................................(1)
 • Mësimdhënës/e për lëndën Kimi.......................................(1) 
 • Mësimdhënës/e për lëndën Histori...................................(1) 
 • Mësimdhënës/e për lëndën Gjeografi............................(1) 
 1. Kushtet dhe kriteret
 • Niveli master arsimor Fakulteti i Edukimit ( 300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS).

Shënim me rëndësi: Për lëndët shkencore: Matematikë, Fizikë, Kimi dhe Biologji, kërkohet njohja e rrjedhëshme e gjuhës angleze, në të folur dhe në të shkruar.

 1. Kualifikime tjera:
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës;
 1. Mënyra e aplikimit
  Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet e kërkuara në info@kcg-ks.com;
 • CV-në;
 • Diplomën universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.
 1. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet bazuar në kualifikimet formale adekuate:
 • Numri i kredive ECTS;
 • Nota mesatare gjatë studimeve ;
 • Përvoja e punës në arsim (vite);
 • Numri i trajnimeve relevante të akredituara nga MASHT
 1. Shënim:
  Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri më datë 14.05.2022

info@kcg-ks.com
www.kcg-ks.com
+383 48 153 153
Zona Ekonomike, pn. Konjuh,
 14000 Lipjan

Shikime 6,025
Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 17/05/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management