Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Vende te lira pune (20)

Syri Group
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

“Syri Group” SH.P.K është kompani private profesionale e sigurimit fizik, e licencuar për shërbime të sigurimit fizik dhe elektronik

Në kuadër të zgjerimit të veprimtarisë “Syri Group” Sh.p.k. shpall konkurs për këto vende pune:

 • Menaxher i sigurimit; 3 vende
 • Patrullë / ekipë intervenuese: 10 vende pune
 • Baziste: 7 vende pune
 • Prishtinë 20 vende të lira

Kushtet që duhet plotësuar për aplikim për pozitën patrullë / ekipë intervenuese:

 • Vërtetimin nga Policia për verifikim të kaluarës kriminale (kopje)
 • Vërtetimin nga Gjykata (kopje)
 • Certifikatën mjekësore (kopje)
 • Certifikatën e trajnimit themelor për menaxher të sigurimit (kopje)
 • Licencën e punës nga Ministria e Punëve të Brendshme (kopje)
 • Referenca të ndryshme të punëve të më hershme (kopje)

Kushtet që duhet plotësuar për aplikim për pozitën patrullë / ekipë intervenuese:

 • Vërtetimin nga Policia për verifikim të kaluarës kriminale (kopje)
 • Vërtetimin nga Gjykata (kopje)
 • Certifikatën mjekësore (kopje)
 • Certifikatën e trajnimit themelor për roje sigurimi (kopje)
 • Licencën e punës nga Ministria e Punëve të Brendshme (kopje)
 • Referenca të ndryshme të punëve të më hershme (kopje)

Paga bazë për këtë pozitë është 350.00 euro (bruto)

Kushtet që duhet plotësuar për aplikim për pozitën baziste:

 • Vërtetimin nga Policia për verifikim të kaluarës kriminale (kopje)
 • Vërtetimin nga Gjykata (kopje)
 • Certifikatën mjekësore (kopje)
 • Vërtetimin nga Qendra për Punë Sociale (kopje)
 • Certifikatën e trajnimit themelor për Operator të Mbikqyrjës Elektronike (kopje)
 • Licencën e punës nga Ministria e Punëve të Brendshme (kopje)
 • Referenca të ndryshme të punëve të më hershme (kopje)

Paga bazë për këtë pozitë është 350.00 euro (bruto)

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me dokumentet përkatëse në e-mailin:
syrigroup@hotmail.com
Ju lutem të bashkëngjitni edhe numrin e telefonit mobil, si dhe referencat e punëve paraprake nëse i posedoni.

"Syri Group" sh.p.k.

Rruga: “Isa Kastrati”. p.n. Prishtinë

www.syrigroup.com
tel: 038/222-917
​syrigroup@hotmail.com

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management