Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Sales Consultant

Interested in joining a dynamic oriented organization? Kaliman Caribe with its branch Premium Cigars & Wine in Prishtina, Kosovë is looking for an energetic Sales Consultant.

Kaliman Caribe has been established in 1995 as an exclusive distributor of the prestigious brand of handmade Habanos cigars within Bulgaria. Kaliman Caribe is an exclusive distributor of Habanos S.A. in Kosovë, Albania, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Georgia, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia and Slovenia.

Kaliman Caribe presents a most sophisticated selection of the best of the world’s terroir!

Our diverse portfolio includes biodynamic, organic, kosher wines and spirits with prestigious distinctions. The range is complemented by high-end accessories.

Premium Cigars & Wine is looking for a sales consultant in their shop at Albi Mall, Prishtina and in City Centre. If you are interested, Premium Cigars & Wine could offer you excellent working conditions and stability.

Sales consultants are responsible for promoting products, services and building long-term client relationships.

Join a firm that provides tremendous training and career growth opportunities in an expanding industry.

Responsibilities:

Sales Consultant plays a key role in supporting clients in terms of their needs. This involves identifying clients’ needs, and proposing solutions that meet these needs. Responsibilities of Sales Consultant include:

 • Welcome customers by greeting them; offering them assistance
 • Create positive and lasting relationships with our vendors and clients
 • Helps to maximize sales for the store
 • Operate the cash register; accept cash, give change and issue fiscal receipts
 • Carry out stock management and store operation processes to help minimize risk and costs
 • Merchandise and replenish stock as directed
 • Understand how to make products appeal to consumers
 • Advise customers by providing information on products
 • Keep up to date with product developments
 • Maintain cleanliness and order in the store
 • Adhere to all company policies and procedures
 • Contribute to team efforts by accomplishing related results as needed

Knowledge, skills and abilities required:

 • Fluent communication skills in English and Albanian
 • Superior customer service and sales expertise
 • Possess creative and innovative sales ideas
 • Be self-motivated, professional and skilled to work independently without frequent supervisory
 • Be honest and trustworthy
 • Be respectful and flexible
 • Demonstrate sound work ethics
 • Warm, friendly and engaging personality

Interested in this position?
Please send us your CV to:

galdim.emrullahu@kaliman.bg

a_sabeva@kaliman.bg


Konsulent/e i/e Shitjes

Të interesuar për t'u bashkuar me një organizatë të orientuar dinamike? Kaliman Caribe me degën e saj Premium Cigars & Wine në Prishtinë, Kosovë është në kërkim të Konsulentit/es të Shitjes me energji.

Kaliman Caribe është themeluar në vitin 1995 si distributor ekskluziv i markës prestigjioze të purove të punuar me dorë Habanos brenda Bullgarisë. Kaliman Caribe është distributor ekskluziv i Habanos S.A. në Kosovë, Shqipëri, Armeni, Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Gjeorgji, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Rumani, Serbi dhe Slloveni.

 Kaliman Caribe prezanton një përzgjedhje më të sofistikuar të terroireve më të mira të botës! Portofoli ynë i larmishëm përfshin verëra biodinamike, organike, kosher dhe pije alkoolike me dallime prestigjioze. Gama plotësohet me aksesorë të nivelit të lartë.

Premium Cigars & Wine është në kërkim të konsulentit të shitjes në dyqanin e tyre në Albi Mall, Prishtinë dhe në qendër të qytetit.

Nëse jeni të interesuar, Premium Cigars & Wine mund t'ju ofrojë kushte të shkëlqyera pune dhe stabilitet. Konsulentët e shitjeve janë përgjegjës për promovimin e produkteve, shërbimeve dhe ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me klientët. Bashkohuni me një firmë që ofron mundësi të jashtëzakonshme trajnimi dhe rritjeje karriere në një industri në zgjerim.

Përgjegjësitë: Konsulenti i Shitjeve luan një rol kyç në mbështetjen e klientëve për sa i përket nevojave të tyre.

 Kjo përfshin identifikimin e nevojave të klientëve dhe propozimin e zgjidhjeve që plotësojnë këto nevoja.

Përgjegjësitë e Konsulentit të Shitjes përfshijnë:

 • Mirëpritni klientët duke i përshëndetur ata; duke u ofruar atyre ndihmë
 • Krijoni marrëdhënie pozitive dhe të qëndrueshme me shitësit dhe klientët tanë
 • Ndihmon për të maksimizuar shitjet për dyqanin
 • Të operojë arkën; pranoni para në dorë, jepni kusur dhe lëshoni fatura fiskale
 • Kryen menaxhimin e stokut dhe proceset e funksionimit të dyqaneve për të ndihmuar në minimizimin e rrezikut dhe kostove
 • Merchandise dhe rimbushni stokun sipas udhëzimeve
 • Kuptoni se si t'i bëni produktet tërheqëse për konsumatorët
 • Këshilloni klientët duke ofruar informacion mbi produktet
 • Qëndroni të përditësuar me zhvillimet e produktit
 • Ruani pastërtinë dhe rendin në dyqan
 • Respektoni të gjitha politikat dhe procedurat e kompanisë
 • Kontribuoni në përpjekjet e ekipit duke arritur rezultate përkatëse sipas nevojës

Njohuritë, aftësitë dhe aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi komunikuese të rrjedhshme në anglisht dhe shqip
 • Shërbim superior ndaj klientit dhe ekspertizë në shitje
 • Të ketë ide kreative dhe novatore për shitje
 • Të jetë i vetë-motivuar, profesionist dhe i aftë për të punuar në mënyrë të pavarur pa mbikëqyrje të shpeshtë
 • Jini të ndershëm dhe të besueshëm
 • Jini të respektueshëm dhe fleksibël
 • Të demonstrojnë etikë të shëndoshë të punës
 • Personalitet i ngrohtë, miqësor dhe tërheqës

Të interesuar për këtë pozicion?

Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në: galdim.emrullahu@kaliman.bg

a_sabeva@kaliman.bg

Shikime 1,267
Kategoria Retail dhe Distribuim
Skadon 14/05/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management