Banka Ekonomike
Zyrtar për Kredi Problematike (1 vend pune)
Shpërndaje
	 	 

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Zyrtar për Kredi Problematike (1 vend pune)

Departamenti i Riskut Kreditor

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Viziton klientët në 90+ ditë vonesë në terren ku është caktuar të punoj ;
 • Është përgjegjës për monitorimin dhe vizitën e të gjitha ekspozimeve kreditore 90+ ditë në vonesa;
 • Është përgjegjës për monitorimin dhe vizitën e të gjitha ekspozimeve kreditore 180+ ditë në vonesa (ekspozimeve të shlyera);
 • Përgjegjës për objektivat mujore të caktuara në bazë të buxhetit të aprovuar vjetor;
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e pengut të konfiskuar (mjeteve të luajtshme);
 • Këshillon dhe përkrahë degët në lidhje me rastet problematike;
 • Implementon strategjinë e inkasimeve të borxheve të këqija (180+);
 • Raporton në baza të rregullta ditore, javore dhe mujore;
 • Implementimin e politikave dhe procedurave të bankës për kredi në vonesa;
 • Përgjegjës për procesin e kredive të paditura për të gjitha ekspozimet mbi 180+ ditë;
 • Kontrollon zhvillimin e raporteve të brendshme – kreditë e shlyera dhe rikthimet;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet ;

 • Fakulteti Ekonomik ose Juridik;
 • Të jetë i gatshëm të  punoj me stres të shtuar dhe nën presion;
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, komunikimit, organizative dhe aftësi në zgjidhje të  problemeve;
 • Aftësi të mira për punë të përbashkët ekipore;
 • Të ketë njohuri për punë me kompjuter.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com.

Afati i aplikimit është deri më datë 20  Mars  2019 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

TAGS: Banka EkonomikePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 2052
Kategoria Banka
Skadon 61 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US