Down Syndrome Kosova
Mbikqyrës/e për Programin e Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm
Shpërndaje
	 	 

Konkurs

Shoqata Down Syndrome Kosova - Qendra e Shërbimeve në Prishtinë - në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm, shpall konkurs për vend të lirë pune në pozitën e mëposhtme:

Pozita e punës

Mbikqyrës/e për Programin e Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm

Departamenti

Programi i Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm

Vendi

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra Prishtinë

Data e fillimit

01.04.2019

Përshkrim i organizatës

Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, e themeluar në vitin 2007 nga prindërit e personave me sindromën Down. Misioni i Shoqatës Down Syndrome Kosova është: Promovimi, respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të personave me sindromën Down në Kosovë, dhe familjarëve të tyre.

Kualifikimet akademike / Përvoja e punës

 • Diplomë të studimeve themelore në fushën e Psikologjisë apo Pedagogjisë së Edukimit Special;
 • Master (të jetë në përfundim të studimeve master) / përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri mbi sindromën Down dhe specifikat e zhvillimit tek fëmijët me sindromë Down;
 • Të ketë përvojë pune me fëmijë, e dëshiruar me fëmijët me aftësi të kufizuar, fokus fëmijët me sindromë Down;
 • Të ketë përvojë në implementimin e projekteve;
 • Të ketë aftësi të mira në punën grupore;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi;
 • Të ketë informacion bazik mbi programet terapeutike aktuale në fushën e trajtimit psiko-social si dhe shërbimet terapeutike për fëmijët me sindromë Down;
 • Të ketë njohuri mbi menaxhimin e personelit dhe/ose burimeve njerëzore;
 • Njohuri të gjuhës angelze;
 • Njohuri të paketës Microsoft Office;

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Të koordinojë dhe të jetë pjesë e procesit vlerësues të fëmijëve me sindromë Down, grupmosha 0-12 vjeç, të cilët marrin shërbime terapeutike në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm;
 • Të vlerësoj ecurinë e zhvillimit psikologjik tek fëmjët me sindromë Down, në bashkëpunim të ngushtë me stafin në kuadër të PIEH & prindërit e fëmijës
 • Siguron që gjithë fëmijët e kyçur në Programin e Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm, në nivel lokal, të marrin shërbime terapeutike;
 • Të mbikqyrë punën e terapistëve nëpërmjet konsultave të vazhdueshme me terapistë, prindër;
 • Ofron dhe aplikon njohuritë për pozitën e caktuar;
 • Kryen të gjitha punët në bazë të planit të aktiviteteve në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm;
 • Të ndihmojë ekipin duke ofruar mbështetje të përgjithshme për realizimin e aktiviteteve të Shoqatës Down Syndrome Kosova;
 • Të ndihmojë në implementimin e aktiviteteve në kuadër të projektit në të cilin është i/e kyçur;

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë:

 • CV të përditësuar
 • Letër motivimi
 • Subjekti: Aplikim – Mbikqyrës/e për PIEH – DSK në e-mail adresën: info@downsyndromekosova.org

Afati i aplikimit: 13.03.2019 – 20.03.2019

Të përzgjedhurit do të kontaktohen nëpërmjet e-mail dhe do t’i nënshtrohen fazës së I-rë të rekrutimit për të vazhduar më tutje.

Faza e I-rë: testim me shkrim
Faza e II-të: Intervistë pune

 

TAGS: Down Syndrome KosovaPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1077
Kategoria Edukim
Skadon 62 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US