Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Praktikant me mundësi punësimi për Prishtinë, Praktikant me mundësi punësimi dhe si Zyrtar Kreditor për Gjilan dhe Viti

KosInvest
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KosInvest hap konkurs pune për   

Praktikant me mundësi punësimi për Prishtinë Praktikant me mundësi punësimi dhe si Zyrtar Kreditor për Gjilan dhe Viti  

KosInvest Institucion Mikrofinanciar i licencuar nga Banka Qëndrore e Kosovës, si pjesë e grupit Vision Fund International, që operon në 28 shtete të botës, përmes kredive është i angazhur në “Përmirësimin e jetesës së familjeve me të hyra të ulta dhe përkrahje të projekteve zhvllimore të komuniteteve me qëllim të rritjes së mirëqenies ekonomike të këtyre kategorive.   

Zyrtar Kreditor duhet të plotësoj kriteret:

 • Përvoja e mëparshme e punës në ndonjë Institucion Mikrofinanciar dhe / ose Bankë. 
 • Kërkohet që të ketë përvojë në kredidhënje dhe përvojë pune në teren.
 • Duhet të jetë i/e mirë për të punuar me njerëzit e komunitetit ku ne punojmë.
 • Preferohet të jeni nga komuniteti të cilin synojmë ta shërbejmë.
 • Të ketë njohuri të avancuara në fushën e biznesit dhe bujqësisë;
 • Veti te mira analitike, dhe njohja e pasqyrave financiare
 • Njohja e zakoneve të klientëve në zonën e operimit. Kërkohet Fakulteti i Ekonomisë, i Bujqësisë ose relavante.
 • Aftësi shumë të mira në të shkruara dhe në të folur në gjuhën shqipe, preferohen në gjuhën serbe dhe angleze. Shkathtësi kompjuterike në MS Word dhe EXCEL.   Është i/e obligueshëm të ketë patent shofer.  

Praktikant me mundësi punësimi si Zyrtar Kreditor duhet të plotësoj kriteret:  

 • Të ketë njohuri bazike në fushën e biznesit dhe bujqësisë;
 • Duhet të jetë i/e mirë për të punuar me njerëzit e komunitetit ku ne punojmë.
 • Aftësi të mira komunikimi, negocimi dhe njohuri të shitjes. Veti te mira analitike, dhe njohja e pasqyrave financiare
 • Preferohet të jeni nga komuniteti të cilin synojmë ta shërbejmë.
 • Njohja e zakoneve të klientëve në zonën e operimit. Student/e apo ata/ato të cilët e kanë përfundu Fakultetin Ekonomik, të Bujqësisë ose të ngjajshëm.
 • Që tregon interes për avancim profesional.
 •  Aftësi shumë të mira në të shkruara dhe në të folur në gjuhën shqipe, preferohen në gjuhën serbe dhe angleze.
 • Shkathtësi kompjuterike në MS Word dhe EXCEL.   

Është i/e obligueshëm të ketë patent shofer.  Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.CV së bashku me referencat i dërgoni në adresën e mëposhtme: kosinvest@wvi.org

Kujdes: Shëno pozitën dhe rajonin përkatëse në CV dhe subjekt të emailit.

 Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve të kërkuara është 30 Janar 2022

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management