Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Titulli i punës:Asistent Specialist

Vendi i punës:Departamenti i Kolektimit dhe Ristrukturimit të Kredive

Lokacioni:Zyra Qendrore, Prishtinë

Data e hapjes:17.01.2022

Data e mbylljes:31.01.2022

Edukimi:Diplomë Baçellor

Kërkesat e gjuhës:Angleze

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kryen aktivitete lidhur me menaxhimin dhe mbledhjen e kredive në vonesë;
 • Të kontaktojë dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
 • Të bëj vizita të rregullta në terren te klientët në portfolion e saj/tij;
 • Kryen punë që ndërlidhen me kthimin e kredive aktive joperformuese dhe kontakton klientët me telefon;
 • Verifikon të dhënat e klientëve në vonesë;
 • Negocion me klientin për kthimin e borxheve të kaluara dhe përcjellë në mënyrë të vazhdueshme kthimin e kredive;
 • Propozon ristrukturimin e kredisë në raste të caktuara;
 • Të përgatis raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
 • Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë Baçellor në Financa, Kontabilitet, Menaxhment (Fakulteti Ekonomik) ose Fakultet Juridik.
 • Përvojë pune në Bankë, Institucione mikro-financiare ose në kompani te jashtme për kolektimin te kredive, së paku 1 vit.
 • Të ketë aftësi të mira të gjuhës angleze (në të folur dhe të shkruar).
 • Aftësi të mira organizative, të marr iniciativa, të punoj në punë ekipore.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe bindëse.
 • Njohuri te mira të paketës Microsoft Office (posaçërisht Excel dhe Word);
 • Të posedoj Patent Shofer të kategorisë B.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin në linkun e mëposhtëm: https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/. Për ndonjë problem kontaktoni në email-in: hrbktkosove@bkt.com.al

Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë. Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e kërkuara, do të kontaktohen.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management