Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Pozita:                        Depoist

Vendi i punës:           Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Ngarkim/shkarkim i mallit;
 • Pranimi dhe kontrollimin e mallit;
 • Pranimi, ndarja dhe dërgimi i porosive;
 • Organizimi i stoqeve;
 • Mirëmbajtëm e depos
 • Rëndit dhe rregullon materialet ne rafte sipas standardit.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Së paku një (1) vit përvojë pune
 • Të jetë fleksibil dhe i gatshëm për tu adaptuar me nevojat dhe kërkesat e kompanisë

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes në këtë link KosovaJob ose përmes email-it (postës elektronike), në: hr@artmotion.net

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 23.01.2022, Ora 16:00h.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management