Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Specialist për Zhvillim dhe Mirëmbajtje të Produkteve (m/f)

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare, preferohet Bachelor në Menaxhment apo të ngjashme;
 • Përvojë e mëparshme së paku 3 vite në sektorin bankar;
 • Aftësi të shkëlqyera në menaxhim të kohës, respektim të afateve dhe vëmendje në detaje;
 • Aftësi të shkëlqyera të të menduarit në mënyrë kritike dhe zgjidhjeve të problemeve;
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe në të folur në mënyrë të qartë dhe të saktë;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në ekip, mirë i/e organizuar dhe fleksibil;
 • Nivel i mirë i gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Përgjegjësitë:

 •  Identifikon proceset që kanë hapësire të avancohen, analizon mundësitë teknike për implementimin e ndryshimeve dhe konceptualizon/ përpilon kërkesat për zhvillime të reja;
 • Mbështetë procesin e implementimit të versioneve të reja në core banking si dhe siguron implementim të suksesshëm të ndryshimeve brenda afateve të planifikuara;
 • Menaxhon aplikacionet për lejim të qasjeve të përdorueseve të E/M-banking dhe SMS Banking dhe sigurohet se aplikacionet përditësohen dhe avancohen në vazhdimësi;
 • Krijon dhe menaxhon grupet preferenciale të klientëve;
 • Realizon parametrizime të produkteve apo çmimeve në aplikacionet e bankës, sipas udhëzimeve të kontraktorit dhe të njëjtat i teston/ konfirmon para aplikimit të ndryshimeve në ambientin prodhues;
 • Kryen testime të funksionaliteteve të ndryshme në fushën e platformave elektronike E/Mbanking dhe SMS shërbimeve; si dhe siguron dokumentimin e testimeve para implementimit të ndryshimeve;
 • Pranon dhe adreson në kohë kërkesat e ngritura nga degët/ klientët për problemet e raportuara në lidhje me platformat E/M-Banking dhe SMS shërbimin.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 30 janar, 2022.

 

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management