Agrobutrinti

Menaxher/e i/e Departamentit të Financave dhe Kontabilitetit

	 	 

Menaxher/e i/e Departamentit të
Financave dhe Kontabilitetit

Detyra dhe Përgjegjësitë

 • Menaxhon dhe mbikëqyrë punën e përditshme të departamentit të financave dhe kontabilitetit, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar:
  • proceseset e muajit dhe të fundvitit
  • llogaritë e pagueshme / të arkëtueshme
  • libri kryesor
  • lista e pagave dhe shërbimet
  • thesari, buxhetimi
  • analiza e variancës së të ardhurave dhe shpenzimeve
  • kontrolle të kohë pas kohëshme
 • Mbikqyrë, organizon, jep instruskione te detajuara për punën dhe stafin në Departamentin e Financave;
 • Zhvillon dhe implementon strategjitë financiare afat mesme dhe afat gjate për të siguruar menaxhim dhe siguri të fondeve në mënyrën më profitabile;
 • Monitorimi dhe analiza të të dhënave të kontabilitetit;
 • Përpilon raporte mujore, tre mujore dhe përpilon pasqyrat financiare;
 • Vendos dhe zbaton metodat, politikat dhe parimet e duhura të kontabilitetit;
 • Koordinon auditimet vjetore të brendshme dhe ato të jashtme;
 • Përmirësimi i sistemeve dhe procedurave dhe inicimi i  eprimeve korrigjuese;
 • Përpilimi dhe verifikimi i regjistrimit të TVSH-së dhe deklarimet tatimore në afatet ligjore tek ATK;
 • Siguron aplikim dhe monitorim të legjislacioneve përkatëse, standardeve profesionale dhe komunikim me auditorët.

Kualifikimet

 • Përvojë së paku 5 vjeçare si Menaxher/e i/e Departamentit të Financave dhe Kontabilitetit në një Kompani të njejtë apo të përafartë si AGROBUTRINTI.
 • Te jete kontabilist i certifikuar nga SKAK , IKAF etj.
 • Njohuri dhe kuptim i plotë i parimeve, teorive, praktikave dhe terminologjisë profesionale të kontabilitetit (sektori privat) dhe aftësia për të kuptuar praktikat dhe procedurat e kontabilitetit; të analizojë të dhënat, raportet narrative.
 • Aftësia për të komunikuar në mënyrë efektive, në mënyrë verbale ashtu edhe me shkrim me kontabilistët dhe individët jo-kontabël.
 • Efikasitet në programet e Microsoft, si Excel, Word, PowerPoint, etj., dhe aftësia për të përdorur programe të ndryshme të programeve të disponueshme tregtare të kontabilitetit.
 • Njohja e gjuhës Angleze. Njohja e gjuhëve të tjera si Serbo-Kroate janë përparësi.
 • Të posedojë Patent Shoferin - Kategoria B;

Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre përmes
e-mailit: office@agrobutrinti.com dhe info@agrobutrinti.com
Afati i aplikimit është deri me datën 21 JANAR 2022

 

Shikime 629
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC