Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

DEKRA Akademie është një ndër kompanitë më të mëdha private të aftësimit profesional në Gjermani. Çdo vit, më shumë se 100.000 njerëz i besojnë aftësisë sonë për t‘a kthyer cilësinë më të lartë të arsimit dhe aftësimit të mëtejshëm profesional që ne ofrojmë, në një sukses konkret. Nuk ka rëndësi nëse bëhet fjalë për vende të reja pune, hapa përpara në karrierën profesionale në ndërmarrje, apo kualifikime të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi, klientët tanë mund të kenë besim të plotë tek ne në menaxhimin e plotë të suksesit të tyre. Me 150 filiale të shpërndara në mbarë territorin e Republikës Federale Gjermane, ne kujdesemi që cilësia e lartë në formimin profesional, nga njëra anë, dhe efiçenca, nga ana tjetër, të mos e përjashtojnë njëra-tjetrën. Përkundrazi: Falë mjeteve dhe metodave moderne të mësimdhënies, ne mundemi që t’i trajtojmë me përgjegjësi nevojat e klientëve tanë në situatat e tyre konkrete jetësore dhe ato të karrierës profesionale.

DEKRA Akademie Kosova është vendosur zyrtarisht në Kosovë në vitin 2019 dhe ka hapur dyert për infermierët e licensuar, të cilët dëshirojnë të emigrojnë në mënyrë të organizuar dhe të shpejtë në shtetin Gjerman, duke përfituar falas të gjitha shërbimet e mësimit të gjuhës gjermane, aftësimit profesional, certifikimit, ndërmjetësimit të punësimit, transferimit në Gjermani dhe asistencës për bashkimin familjar. Aktualisht DEKRA Akademie Kosovë ka tre departamente: departamenti i mësimdhënies dhe trajnimit, departamenti i transferit, dhe departamenti i burimeve njerëzore.

DEKRA Akademie Kosova është në kërkim të kandidatëve për pozitën “Mësimdhënës/e i/e Gjuhës Gjermane” në këto qytete:

Gjakovë, Ferizaj dhe Gjilan

Kërkesat tona:

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Përgjigjet për regjistrimin e kandidatëve sipas procedurave të përcaktuara me vendimet, urdhërat dhe udhëzimet e Drejtorit të Departamentit të Mësimdhenies dhe Trajnimit duke plotësuar kërkesat e tyre
 • Praktikon mësimdhënie gjithpëfshirëse
 • Planifikon dhe vlerëson mësimin, si dhe krijon instrumente pune të përshtatshme për mësimnxënie efeketive
 • Kultivon një klimë dhe atmosferë të mirë pune gjatë mësimdhënies
 • Planifikon mësimin në përputhje me plan programet mësimore
 • Krijon portofolin e materialeve mbështetëse, moduleve mësimore të cilat gjejnë zbatim në procesin mësimor
 • Ruan ambientin, dhe menaxhon më kandidatët gjatë procesit mësimor
 • Ndihmon kanidadatët gjatë procesit të mësimnxënies dhe i motivon për mësimnxënie efikase
 • Ushtron mësimdhënie në përputhje me njohuritë aktuale të kandidatëve dhe i avancon ato në nivelet e dëshiruara
 • Vlerëson njohuritë dhe kompetencat e kandidatëve si dhe ua komunikon rezultatet e arritura/ngecjet në kohë dhe termin të caktuar
 • Bart përgjegjësi të plotë për procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies
 • Reagon tek sjelljet jo të mira të kandidatëve, kujdesshëm dhe në përputhje me normat pedagogjike
 • Planifikon aktivitete të cilat normalizojnë procesin e mësimdhënies dhe bëjnë mësimin më miqësor dhe të dëshiruar për kandidatët
 • Informon në kohë përgjegjësit mbi vështirësitë dhe problemet gjatë procesit mësimor, dhe bashkëvepron në daljen nga situatat e tilla

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë universitar në Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
 • Të ketë eksperiencë pune deri në 2 vite
 • Aftësi shumë të mira kompjuterike
 • Aftësi shumë të mira komunikimi
 • Aftësi shumë të mira analitike

Si të aplikoni:

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: blerina.miftari@dekra.com

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni qytetin dhe pozitën për të cilën aplikoni Afati i fundit për aplikim është 11 Shkurt, 2022

Në intervistë do të ftohen vetëm kandidatet të cilët janë në listë të ngushtë

Shikime 2,744
Kategoria Edukim
Skadon 11/02/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Ferizaj, Gjilan, Gjakovë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management