Banka për Biznes

Këshilltar për klientë individual (m/f)

	 	 

Këshilltar për klientë individual (m/f)

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare (preferohet Bachelor në Ekonomi, Banka, Financa dhe Kontabilitet, Menaxhment dhe të ngjashme);
 • Përvojë e mëparshme së paku dy (2) vite dhe përvoja në industrinë bankare përbën avantazh;
 • Aftësi të shkëlqyera analitike, organizim dhe përcaktim të prioriteteve;
 • Aftësi të shkëlqyera të prezantimit dhe komunikimit;
 • Nivel i mirë i gjuhës angleze.

Përgjegjësitë:

 • Identifikon klientë potencial për kreditë individuale përmes promovimit të ofertës kreditore;
 • Mbledh, analizon dhe verifikon informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Përpilon dhe analizon pasqyrat financiare;
 • Vlerëson riskun e kredisë;
 • Është përgjegjës për P&L e fushës të cilën e menaxhon;
 • Realizon targetet e përcaktuar në baza mujore, tremujore dhe vjetore;
 • Përgatit raporte për pjesën e fushës që është përgjegjës;
 • Sjellë klientë të rijnë duke shfrytëzuar informata të ndryshme nga klientët ekzistues apo gjen forma të tjera;
 • Përgatit prezantimin përpara këshillit kreditor;
 • Menaxhon/monitoron në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët individual;
 • Menaxhon/monitoron me sukses ciklin e ri të pagesave mujore të kredive të aprovuara;
 • Përpilon dosjet kreditore në përputhje me procedurat dhe dokumentet tjera zyrtare;
 • Krijon relacione afatgjate dhe profesionale me klientë;
 • Prezanton bankën në treg;
 • Kryen detyra të tjera shtesë sipas kërkesave të mbikëqyrësit të tij/saj direkt.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 20 Janar 202

Shikime 1522
Kategoria Banka
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Ferizaj
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC