Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Korporata “Olti Trasing” SH.P.K. me seli në adresën: Rr. “Imzot Nikë Prela”, Lagjia: “Ulpian”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 06.01.2022, shpall ketë:

K O N K U R S

Me qëllim të avancimit dhe të rritjes së veprimtarisë, “Olti Trasing” sh.p.k , tani është duke kërkuar staf mbështetës të kualifikuar dhe profesional për pozitat e punës si në vijim: 

 1. Inxhinier i elektros, (1 Pozitë)

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale bachelor, përparësi kanë ata me Mastër ;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze është domosdoshme, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune 5 vjeçare në kompanitë të fushave të ngjashme, pas diplomimit e preferueshme;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet në “MS Office”, aplikacionet Excel, Word, Poëer Point, ArchiCad, AutoCad, Corel Draë, etj;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, dhe të njoh gjuhë të huaj (Angleze etj)

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 1. Depoist (1 Pozitë)

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë Fakulteti i ekonomik ;
 • Përvojë dy (2) vite pune në pozita të ngjashme;
 • Njohja e gjuhës angleze është e preferuar ;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojme ne:

 1. Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 2. Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.
 3. Punëtor nga fusha e ndërtimit :
  1. Punetor – (Ndihmes Mjeshtri) (10 pozita) :
  2. Latues (5 Pozita)
  3. Armirues (5 Pozita)
  4. Saldues (2 pozita)
  5. Mjeshter per AL-PVC (2 pozita)
  6. Mjeshter per Ujsjelles dhe kanalizim ( 2 pozita)
  7. Mjeshter per knauf, glet dhe ngjyrë (2 pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 1. Kryejnë të gjitha punët lidhur me ndërtim, rindërtim,sipas pozitave te lartecekura si; suvatimit, elektrikës, hidros, AL-PVC, knauf, glet , ngjyrë ,ujësjellës dhe kanalizim , latues, armirues, saldues etj ;
 2. Kujdeset për zbatimin e të gjitha kërkesave dhe urdhëresave të përgjegjësëve;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale :

 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”, përparësi.

Çka ofrojm ne:

 1. Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 2. Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin, të bashkëngjitni CV-në, dhe dokumentet tjera mbështetëse, të vendosura në një zarf të mbyllur, të cilat i dërgoni në adresën e kompanis “Beni Dona”, me seli: Rr. “Imzot Nikë Prela”, pn, Ulpianë, Ndërtesa “Doniak –I-”, Kati 4, në Prishtinë ose “Olti Trasing” sh.p.k në Lakrishtë,Prishtinë.
 • Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: aplikobenidona@hotmail.com, (ose tel: 045 440 440) në subject të ceket: Emri Mbiemri, dhe Pozita në të cilën aplikoni;
 • Afati për aplikim do të jetë nga data 06 janar 2022 deri më 05 shkurt 2022,  (30 ditë).
 • VËREJTJE: Dokumente e pakompletuara, dhe dokumente të cilat nuk plotësohen sipas specifikave të lartcekura nuk do të trajtohen. Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen.

Aplikacionin per punesim mund ta gjeni KETU

Kandidatet e interesuar, aplikimet e tyre mund ti dergojne ne email adresen: aplikobenidona@hotmail.com

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management