Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Menaxher/e i/e sektorit të kontrollit të brendshëm kreditor dhe operacional (m/f)

Banka për Biznes
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Menaxheri i sektorit të kontrollit të brendshëm kreditore dhe operacional (m/f)

Qyteti: Prishtinë

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare (preferohet në Ekonomi, Menaxhment, Financa, apo në një fushë tjetër të ngjashme);
 • MBA përbën avantazh;
 • Të paktën tre (3) vite përvojë pune në kontroll ose auditim të brendshëm, ose 4 deri në 5 vite në sektorin bankarë,
 • Njohuri të sistemit financiar, përvoja e punës në bankë përbën avantazh;
 • Aftësi të shkëlqyera në organizim, analizim të dhënave dhe menaxhim të projekteve;
 • Aftësi të shkëlqyera analitike, përgatitje të raporteve dhe prezantimeve;
 • I/e orientuar drejtë arritjes së rezultateve, vetë-motivues dhe i/e shkathët me fokus në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive me sukses;
 • Nivel i avancuar i gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Përgjegjësitë

 • Përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e funksionit të mirëfilltë të kontrollit të brendshëm si departament;
 • Mbikëqyr ekipin e kontrollit të brendshëm në mënyre të vazhdueshëm në lidhje me realizim e planit;
 • Siguron zbatimin e politikave dhe procedurave të brendshme;
 • Është përgjegjës për të identifikuar proceset, pikat dhe vetit me më rrezik dhe merr masa në rregullimin e tyre;
 • Asiston departamentin në mënyrë të vazhdueshme me legjislacion, rregulloreve të BQK’S, procedurave dhe politikave të brendshme;
 • Zhvillon planin e vjetor të departamentit në bashkëpunim me udhëheqësin e departamentit dhe të gjitha proceset që lidhen me efektivitetin e pikave të të gjitha fushave që janë subjekt i kontrollit;
 • Përgjegjës/se për përpilimin e raportove në kohë dhe korrekt;
 • Rishikon të gjitha politika dhe procedurat të cilat bien ndesh me aplikueshmërin e tyre të cilat janë pjesë e kontrollit.
 • Përgjegjës/se për koordinimin e mbledhjeve të komiteti të kontrollit të brendshëm sipas procedurave në fuqi.
 • Përcjell ecurinë e aplikimit të planit të departamentit dhe monitorimin nëse rekomandimet janë zbatuar me kohë, dhe monitorimin e gjetjeve deri në finalizim.
 • Menaxhimin dhe trajnimin dhe rritjen e nivelit të vetëdijes së punonjësve në pika të kontrollit të brendshëm.
 • Menaxhon, monitoron dhe përgatitë raportin mbi pikat kontrolluese.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 10 Dhjetor 2021 

   

Shikime 1,086
Kategoria Banka
Skadon 10/12/21 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management