Non Disclosed Client

Talent Menaxher

	 	 

Ky konkurs nuk është thirrje punësimi nga KosovaJob, por është i publikuar në emër të njërit nga klientët e KosovaJob, identiteti i të cilit me kërkesë të klientit mbetet anonim.


TALENT MENAXHER

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

 • Të mirëmbajë dhe përditësojë dosjet personale të stafit;
 • Të përpilojë kontratat e stafit dhe t'i prezantojë ato tek Drejtori financiar dhe i administratës;
 • Të përgatisë listën e pagave për personel dhe të mbikqyrë procedurat e hapjes së llogarive bankare për paga për staf;
 • Të përcjell dhënien e pagave dhe të parpagimeve (avanseve të dhëna) për stafin;
 • Të përcjëll pushimet e stafit;
 • Të përkujdeset që punët e drejtorive regjionale të punës dhe Institutucionit të sigurimeve shoqërore të përfundohen më kohë;
 • Të përpilojë kontratat e mirëmbajtjes dhe ti prezantojë ato tek Drejtori financiar dhe i administratës;
 • Të bëj përcjelljen e çështjeve ligjore të personelit regjional, në koordinim me Shefin qendror të çështjeve administrative dhe të personelit .
 • Të përcjellë shpenzimet lidhur me stafin si: transporti, shujtat, etj.
 • Të përcjellë procedurat që kompania duhet të ndjekë karshi ligjit në fushën e mbrojtjes civile, zjarrit dhe shëndetit;
 • Të përcjellë marrjen me qira të automjeteve të kompanisë, ngarkesën me to, operacionet e sigurimit, përcjelljen e kilometrazhës, përcjelljen e taksave si dhe përcjelljen e dosjeve të veturave;
 • Të bëjë shpërndarjen e detyrave ditore për stafin dhe të ndjek mbarëvajtjen e tyre;
 • Të përcjell mbarëvajtjen e zyres në varësi me rregullat e vendosura;
 • Të ndjek mirëmbajtjen e veturave të përdorura nga zyrja;
 • Të marr vendim për departamentin e tij për shpenzimet deri në 100eur.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit të mëposhtëm "Apliko".

Shikime 982
Kategoria Menaxhment
Skadon 21 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC