Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Talent Menaxher

Non Disclosed Client
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Ky konkurs nuk është thirrje punësimi nga KosovaJob, por është i publikuar në emër të njërit nga klientët e KosovaJob, identiteti i të cilit me kërkesë të klientit mbetet anonim.


TALENT MENAXHER

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

 • Të mirëmbajë dhe përditësojë dosjet personale të stafit;
 • Të përpilojë kontratat e stafit dhe t'i prezantojë ato tek Drejtori financiar dhe i administratës;
 • Të përgatisë listën e pagave për personel dhe të mbikqyrë procedurat e hapjes së llogarive bankare për paga për staf;
 • Të përcjell dhënien e pagave dhe të parpagimeve (avanseve të dhëna) për stafin;
 • Të përcjëll pushimet e stafit;
 • Të përkujdeset që punët e drejtorive regjionale të punës dhe Institutucionit të sigurimeve shoqërore të përfundohen më kohë;
 • Të përpilojë kontratat e mirëmbajtjes dhe ti prezantojë ato tek Drejtori financiar dhe i administratës;
 • Të bëj përcjelljen e çështjeve ligjore të personelit regjional, në koordinim me Shefin qendror të çështjeve administrative dhe të personelit .
 • Të përcjellë shpenzimet lidhur me stafin si: transporti, shujtat, etj.
 • Të përcjellë procedurat që kompania duhet të ndjekë karshi ligjit në fushën e mbrojtjes civile, zjarrit dhe shëndetit;
 • Të përcjellë marrjen me qira të automjeteve të kompanisë, ngarkesën me to, operacionet e sigurimit, përcjelljen e kilometrazhës, përcjelljen e taksave si dhe përcjelljen e dosjeve të veturave;
 • Të bëjë shpërndarjen e detyrave ditore për stafin dhe të ndjek mbarëvajtjen e tyre;
 • Të përcjell mbarëvajtjen e zyres në varësi me rregullat e vendosura;
 • Të ndjek mirëmbajtjen e veturave të përdorura nga zyrja;
 • Të marr vendim për departamentin e tij për shpenzimet deri në 100eur.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit të mëposhtëm "Apliko".

Shikime 2,057
Kategoria Menaxhment
Skadon 22/12/21 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management