Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Poziv za podnošenje ponuda za pružanje usluga interne revizije

	 	 

OGLAS

Poziv za podnošenje ponuda za pružanje usluga interne revizije za KFKJ 

Kosovski fond za garanciju kredita (KFKJ) želi da ponudi usluge interne revizije u periodu od jedne (1) godine, sa mogućnošću produženja na period od jedne (1) godine. KFKJ je pripremio Zahtev za podnošenje predloga (ZPP) za tražene usluge i poziva sve kvalifikovane ponuđače da odgovore na ZPP.

Predlagač mora jasno da pokaže da ispunjava obavezne kriterijume koji slede:

  • Predlagač mora biti licenciran u skladu sa Zakonom br. 06 / L-032 o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji i mora biti ovlašćen da pruža usluge interne revizije na Kosovu;
  • Predlegač mora imati najmanje jednog člana revizorskog tima sa kvalifikacijom međunarodne profesionalne interne revizije (CIA) ili međunarodnu profesionalnu kvalifikaciju spoljne revizije (ACCA), dokazano relevantnim sertifikatom;
  • Predlagač treba da pruži najmanje dve preporuke interne revizije, relevantno za protekle tri godine;
  • Predlagač mora imati najmanje tri (3) godine iskustva u obavljanju revizija;

Neispunjavanje gorenavedenih kriterijuma od strane predlagača, imaće za posledicu njegovo isključivanje iz daljeg razmatranja, tokom procesa procene.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju kriterijume da podnesu svoje predloge i svu propratnu dokumentaciju kojom svedoče da će ovu dužnost obaviti shodno smernicama ZPP-a. KFKJ neće biti odgovoran za bilo koji trošak nastao u vezi sa pripremom ili podnošenjem ponuda.

Rokovi slede:

  • Krajnji rok za traženje ZPP: novembar 2021. u 15:00 časova
  • Rok za podnošenje pitanja: decembra 2021. u 15:00 časova
  • Krajnji rok za podnošenje predloga: decembra 2021. u 15:00 časova

ZPP se može zahtevati slanjem e-mejla na adresu procurement@fondikgk.org

E-mejl zahtev mora navoditi:

  • naziv kompanije, službenu registrovanu adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte i internet stranicu.
  • ime kontakt osobe / osobe za vezu za ZPP u kompaniji, zvanje, e-mejl adresu i broj telefona.
  • elektronsku pošta na koju treba poslati ZPP, ako se razlikuje od elektronske pošte osobe za kontakt / vezu.

Shikime 253
Kategoria Auditim
Skadon Ka skaduar!
Orari
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC