Anibar

Ri tenderim per blerje te mallrave (kompjuterë)

	 	 

Thirrje për ofertë: Ri-tenderim per blerje te mallrave – kompjuterë                                                                                               Data: 19.11.2021

Titulli i projektit: “Purchase and delivery of IT equipment - Computers” – Re-Tender

Ref. Kontrata: ANIBAR-017-SUPPLY/2021 – Ri-tenderim

ANIBAR në përputhje me Dispozitat dhe Udhëzimet e Anibar fton të gjithë ofertuesit e interesuar të kualifikuar që të paraqesin ofertimin e çmimeve për furnizimin me IT pajisjeve – kompjuterë.

Kërkesat rreth pajisjeve

  • 7 all in one pc
  • 6 computers

 Performancat e detajuara i gjeni ne dokumentacionin e pergatitur nga Anibar te cilat mund te kërkohen në email adresat: fehmi@anibar.com apo info@anibar.com

Kriteret e vlerësimit

Ju mund të kuotoni për çdo ose më shumë artikuj nën këtë ftesë. Kuotimet e çmimeve do të vlerësohen dhe kontrata do t'i jepet firmës përgjegjëse që ofron koston totale të vlerësuar më të ulët dhe cilësinë e pajisjeve të ofruara.

Dokumentacioni

Anibar ka pergatitu formularët per aplikim të Thirrjes për Ofertë me emër “Purchase and delivery of IT equipment – Computers” 

Re-Tender me nr. të publikimit: ANIBAR-017-SUPPLY/2021 – Re-Tender. Këto dokumente të tenderit mund të kërkohen nga ofertuesit e interesuar me paraqitjen e një kërkese në adresat e mëposhtme të emailit fehmi@anibar.com ose info@anibar.com çdo ditë pune nga ora 09:00-17:00.

Ofertuesit e interesuar që plotësojnë kriteret janë të ftuar të paraqesin propozimet e tyre dhe të gjithë dokumentacionin lidhur me zbatimin e detyrës sipas udhëzimeve të përcaktuara në kërkesën për ofertim. Anibar nuk do të jetë përgjegjës për çdo kosto në lidhje me përgatitjen ose dorëzimin e ofertave.

Oferta juaj në formatin e skanuar duhet të dërgohen me e-mail ne adresat: info@anibar.com dhe/apo fehmi@anibar.com, më ose përpara datës 29.11.2021.

apo

oferta e pergatitur në formatin e kërkuar duhet mbyllet në një zarf dhe të adresohet dhe dorëzohet në adresën e mëposhtme, më ose përpara datës 29.11.2021.

“ANIBAR”

Kinema “Jusuf Gervalla”

Rr. Hasan Prishtina #73

30000 Pejë, Kosovë

Mobil: +383 49 936 908

Ofertat e vonuara do të refuzohen dhe do t'u kthehen të pahapura ofertuesve.

Ofertat do të jenë të vlefshme për një periudhë prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e hapjes së ofertave.

Shikime 531
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Contract
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC