The North Unicorn

Vende te lira pune (7)

	 	 

The North Unicorn është një kompani e re në Kosovë, e cila ka hapur një zinxhir të marketeve për shitje me pakic (Deppo Market), në të gjitha qytetet e Kosovës. Marketet i’u ofrojnë konsumatorëve “zbritje të mençura” (Smart Discount) në produktet kryesore ushqimore dhe jo-ushqimore për shtëpi.

Duke u bazuar në zgjerimin e kompanise “The North Unicorn” shpallë konkurs për

Drejtor Furnizimi(1) / Menaxher Furnizimi(3) / Asistent ne Departamentin e Furnizimit(3)

Lokacioni: Fushë Kosovë

Ofrojmë:

 • Kushte të mira të punës;
 • Pagë Konkuruese.

Pozita: Drejtor i Furnizimit

Përgjegjësitë:

 • Të udhëheq takimet me kompanitë furnizuese aktuale dhe alternative (kombëtare e ndërkombëtare) të grupit të produkteve;
 • Të kryej punimet lidhur me kompanitë furnizuese dhe së bashku me Drejtorin e përgjitshëm të shit-blerjes të marrë vendime për to;
 • Të sigurojë që standardet e cilësisë së produkteve të blera të mirëmbahen në përputhje me strategjitë e përcaktuara;
 • Të punojë për të përmirësuar cilësinë dhe paketimin e produkteve;
 • Të vendosë për ndryshimet në çmimin dhe kushtet e blerjes;
 • Të përgatisë propozimet për ndryshime të çmimeve të shitjes, për mbledhjen e përgjitshme të çmimeve të shit-blerjes.
 • Bazuar në procedurën e testimit, të marrë / shton produktet e testuara suksesshem nga ana e filialeve;
 • T’u propozojë produkte testuese të gjitha filialeve, me qëllim të shtimit të produkteve të reja për kompaninë;
 • Të përgatisë rekomandimet për produktet që do nxiren në shitje për takimin e grupit të shit-blerjes;
 • Varësisht nga nevoja, të balancojë mungesën dhe tepricën e mallërave në filiale;
 • Të vendos se cila kompani shitëse, cilave filiale do të ia bëj  dërgesat;
 • Të vendos për marketingun i cili do të aplikohet në pikat shitëse;
 • Sipas nevojës të informohet nga filialet lidhur me produktet;
 • Informatat të cilat i vijnë nga filialet t’i vlerësojë dhe ti informojë për rezultatet relevante;
 • Të përcjell tregun e lëndëve të para të produkteve;
 • Të sigurojë produktet me etiketë të dëshmuar PL (Provable label) me përpjekje maksimale për të siguruar vazhdimësinë, mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë;
 • Nënshkrimi i marrëveshjeve të bëra me kompanitë shitëse të bëhet së bashku me Drejtorin e Përgjithsme të Shit-blerjes;
 • Së paku njëher në muaj të bëjë krahasim cmimesh në treg, për grupin e tij;
 • Të ndjekë zhvillimet dhe risitë në tregun përkatës lidhur me grupin;
 • Detyra dhe përgjegjësi të percaktuara nga eprori.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

 • Aftësi të shkëlqyeshme menaxhuese
 • Aftësi politike dhe prezantuese me kujdes ndaj kërkesave të konfliktit të interesit;
 • Nivel të larte të vetëdijesimit komercial;
 • Të jetë në gjendje te marrë vendime dhe përgjegjësi;
 • Aftësi analitike;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, shitjes dhe negocimit;
 • Aftësi të punojë nën presionin e afateve kohore dhe targeteve të shitjes;
 • Aftësi të mira për punë me kompjuter;
 • Të jetë fleksibil/e dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve;
 • Përkushtim dhe etikë në punë;
 • Njohja e gjuhës angleze.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë universitare në menaxhment, ekonomi apo fusha tjera relevante, përparësi kanë kandidatët me diplomë Master në fushën relevante;
 • Përvojë në punë dhe detyra të ngjashme.

Pozita: Menaxher i Furnizimit

Përgjegjësitë:

 • Marzha e përparme dhe e pasme e kategorive të përcaktuara;
 • Pajtueshmëria me të gjitha rregulloret ligjore (p.sh. ligji i ushqimit) për produktet brenda kategorive të përcaktuara;
 • Listimi dhe delistimi i artikujve (në koordinim me CPO);
 • Ndryshimet e çmimit të kostos dhe çmimit të shitjes (në koordinim me CPO);
 • Propozimet për pozicionimin e produkteve;
 • Përmirësime të vazhdueshme në cilësinë e produktit për artikujt Private Label;
 • Sigurimi i shpërndarjes së mallërave (furnitor à depo à market);
 • Detyrimi për të siguruar informacion mbi konkurrencën dhe ngjarjet e tregut duke monitoruar konkurrentët, duke marrë parasysh rezultatet e hulumtimit të tregut, diskutimet e furnitorëve;
 • Vizita të rregullta në Deppo dhe dyqanet e konkurrentëve;
 • Shitësit: përzgjedhja, strategjia, vlerësimi, auditimi;
 • Mbajtja e negociatave me shitësit;
 • Monitorimi i zhvillimit të artikullit dhe kategorisë për sa i përket shitjeve dhe marzhës;
 • Sigurimi dhe kontrolli i arkivimit të saktë dhe të dhënave master;
 • Sigurimi i dokumentacionit dhe kontrollit të faturimit të marzhës së prapme;
 • Përpunimi i ankesave të klientëve;
 • Detyra dhe pergjegjesi tjera te percaktuara nga eprori.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

 • Aftësi të shkëlqyeshme menaxhuese
 • Aftësi politike dhe prezantuese me kujdes ndaj kërkesave të konfliktit të interesit;
 • Nivel të larte të vetëdijesimit komercial;
 • Të jetë në gjendje te marrë vendime dhe përgjegjësi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, shitjes dhe negocimit;
 • Aftësi të punojë nën presionin e afateve kohore dhe targeteve të shitjes;
 • Aftësi të mira për punë me kompjuter;
 • Të jetë fleksibil/e dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve;
 • Përkushtim dhe etikë në punë;
 • Njohja e gjuhës angleze.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë universitare në menaxhment, ekonomi apo fusha tjera relevante, përparësi kanë kandidatët me diplomë Master në fushën relevante;
 • Përvojë në punë dhe detyra të ngjashme.

Pozita: Asistent/e i/e Furnizimit

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Gjenerimi i raporteve të ndryshme të performancës së furnitorëve dhe shitjes;
 • Asistimi në procesin e blerjes së produkteve;
 • Përcjellja e porosive si dhe vendosja e tyre në sistem;
 • Detyra tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

 • Diplomë Bachelor ose vijim I studimeve në ekonomi apo fusha tjera relevante;
 • E dëshirueshme përvoja dhe njohja e mëparshme e një mjedisi të shitjes me pakicë.
 •  

Të gjithë të interesuarit CV-në mund ta dërgojnë në e-mail: apliko@thenorthunicorn.com.

Tek subjekti të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni.

Afati  i fundit për aplikim është deri me 30/11/2021.

 

Shikime 1547
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC