Beni Dona Plast Sh.p.k.

Përgjegjës për Dezinfektim, Dezinsektim dhe Deratizim (2) Bukëpjekës (2) Punonjës/e në Kuzhinë (8)

	 	 

Korporata “Beni Dona Plast” SH.P.K. me seli në adresën: Rr. “Imzot Nikë Prela”, Lagjia: “Ulpian”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 10.11.2021, shpall ketë:

K O N K U R S

Me qëllim të avancimit dhe të rritjes së veprimtarisë, Beni Dona, tani është duke kërkuar staf mbështetës të kualifikuar dhe profesional për pozitat e punës si në vijim:  

 1. Përgjegjës për D-D-D, (Dezinfektim, Dezinsektim dhe Deratizimit), (2 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës për të gjithë veprimtarinë e Dezinfektim, Dezinsektim dhe Deratizimit (D.D.D);
 • Përgatit planin ditor, javor, mujor dhe vjetor për kryerjen e shërbimeve të D-D-D;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre, si dhe perparatet e tjera të cilat i përdorë;
 • Kujdeset dhe kontrollon validitetin e licenësës si dhe sigurimin e perparateve cilësore;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale bachelor, përparësi kanë ata me mastër në drejtimet: Agronomisë, Veterinarisë, Epidemiologjisë dhe Ekologjisë;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

 1. Bukëpjekës ( 2 pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Bënë pergatitjen e të gjitha produkteve nga brumrat si : Bukët, Kiflet, mantiat, byreket, krofna, llakuma, petulla, broqe etj;
 • Detyra të tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi direkt që ndërlidhen me procesin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale (diplom ose certifikate)
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme (e preferueshme);
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

 1. Punojës/e në Kuzhinë (Enëlarëse, Servuese etj), (8 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në pastërtinë dhe përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin, të bashkëngjitni CV-në dhe dokumentet tjera mbështetëse, t’i dërgojnë përmes formës elektronike;
 • Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: aplikobenidona@hotmail.com, (tel: 044 508 507) në subject të ceket: Emri Mbiemri, Pozita dhe Qytetin për në të cilën aplikoni;
 • Afati për aplikim do të jetë nga data 11. 2021 deri më 09.12. 2021,  (30 ditë).
 • APLIKACION  PËR  PUNËSIM 
 • VËREJTJE: Dokumente e pakompletuara, dhe dokumente të cilat nuk plotësohen sipas specifikave të lartcekura nuk do të trajtohen. Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen.
Shikime 941
Kategoria Të tjera
Skadon Skadon: SOT
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC