Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Agjent/e i/e Shitjes në Pikën e Shitjes

ArtMotion
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpalle:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës

Agjent/e i/e Shitjes në Piken e Shitjes

Vendi i punës: Podujevë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përpilon kontrata për klientë të rinj
 • Njofton klientët për produktet dhe shërbime ndaj klientëve,
 • Arkivon kontrata në sistem dhe siguron kualitetin e të dhënave të klientëve, barazon arkën ditore të pagesave dhe deponimin e parave të gatshme në bankë apo në arkën e pikës së shitjes,
 • Komunikon më klientë dhe informon mbikëqyrësin dhe kolegët tjerë për çdo kërkese të klientëve,
 • Mirësjellje profesionale ndajë klientëve,
 • Përfaqëson në mënyrë të denjë kompaninë dhe vlerat e saj,
 • Bashkëpunon ngushte më kolegët në emër të ofrimit të shërbimit sa më të mire të klientët dhe ndarjes së njohurive brenda departamentit,
 • Raporton tek përgjegjësit sipas nevojës

 

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme) dhe/ose Diploma e shkollë së mesme,
 • Përvojë pune në Shitje (e preferueshme në industrinë e njëjte);
 • Njohuri teknike (elementare);
 • Aftësi të mira të prezantimit dhe komunikimit;
 • Aftësi të shkrimit të raporteve;

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Letër Motivuese;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatës;
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet duke klikuar butonin "APLIKO"

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 08/11/2021, Ora 16:00h.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management