Akademia Evolucion

Administrator i IT-së

	 	 

Datë: 19.10.2021

Akademia Evolucion, shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës, me sa vijon:

Administrator i IT-së (1 vend pune).

Qëllimi i vendit të punës:

Administrimi me rrjetin e AE-së duke përfshirë rrjetin mikrovalor, rrjetin optik, rrjetin pa tela, rrjetin VPN etj.dhe ndihmon në funksionimin e Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Studentëve dhe përsonelit Administrativ dhe Akademik (SEMSA)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 1. Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejt të Drejtorit të Adminitratës (DA), administratori i IT-së bënë instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen dhe testimin e pajisjeve të rrjetit duke përfshirë: Core sëitch, router, invertor PËS, etj për të gjitha ambjentet e AE-së;
 2. Përgjegjës për identifikimin dhe implementimin e pajisjeve të rrjetit kompjuterik dhe shërbimet që kanë të bëjnë me institucionin e AE-së, gjithashtu ju përgjigjet kërkesave që vijnë nga të gjitha stafi Administratis dhe Akademik lidhur me funksionimin e rrjetit kompjuterik në ambjentet e AE-së, identifikon dhe intervenon në evitimin e problemeve;
 3. Përgjegjës për planifikimin, instalimin, konfigurimin, terminimin, administron dhe teston pajisjet e rrjetit kompjuterik duke përfshirë: Routera, Switcha,wireless Controller, kabllin optik, sipas nevojës edhe antena, VPN, kabllo të ndryshme të rrjetit etj;
 4. Bënë vendosjen e informacioneve të deleguara nga DA ne SEMSA dhe monitorimin e Sistemit (qendra operative e rrjetit), gjithashtu bënë vendosjen e pajisjeve të rrjetit edhe në sistemin e authentikimit (ACS);
 5. Menaxhon dhe administron me pajisjet e rrjetit kompjuterik  në aspektin e sigurisë, duke përfshirë aspektin e sigurisë logjike nga pika e kyçjeve në internet deri te pajisjet qendrore hardwares;
 6. Detyrat tjera që i caktohen nga Drejtori i Administatës.

Kualifikimi dhe përvoja

 1. Diplomë universitare, shkenca kompjuterike, informatikë (e nevojshme);
 2. Përvojë pune në fushën e TI-së së paku tri (3) vite (e nevojshme);
 3. Njohja e punës në pajisje të rrjetit (core sëicha L2/3, router, Wireless Controller, VPN,etj(e nevojshme);
 4. Trajnime dhe certifikime në CCNP(e dëshirueshme);
 5. Njohja e gjuhës angleze (e dëshirueshme);
 6. Aftësi tjera të cilat janë të dëshirueshme.

Dorëzimi i aplikacioneve:

Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre në adresën elektronike: dritan.axhami@gmail.com

Për informata më të hollësishme, mund të kontaktoni Divizionin e Burimeve Njerëzore, në tel:. Tel. +383 (0)38 558 600

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.

Konkursi është i hapur tridhjetë (30) ditë, nga data e publikimit përkatësisht, prej datës 19-10-2021 deri me datën 18-11-2021.

Shikime 2214
Kategoria Informatikë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC