TEB Banka

Analist i Portfolios Komerciale dhe Korporatave për Degën në Korporatës

	 	 

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë dhe është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Analist i Portfolios Komerciale dhe Korporatave për Degën në Korporatës.

Përgjegjësitë:

 • Të ndërtojë portfolio të shëndoshë përmes shitjes direkte
 • Analizon dhe propozon rastet e kredisë për aprovim
 • I shërben klientët me përkushtim dhe ndërton relacione profesionale me ta
 • Monitoron trendet e tregut dhe njofton për përshtypjet mbi tregun.
 • E prezanton bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj
 • Detyra tjera relevante

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet diplomë e Universitetit Ekonomik ose e Administrim Biznesit
 • Preferohet 2-3 vite eksperiencë bankare në segmentin e Korporatave
 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
 • Preferohet eksperiencë profesionale në shitje
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Licencë drejtimi automobili Kategoria B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 19.10.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of Commercial and Corporate Portfolio Officer for Corporate Center Branch.

Responsibilities:

 • Developing sound portfolio through direct sale approach
 • Analyze and propose loan cases for approvals
 • Serve the clients diligently and develop professional relations
 • Monitor market trends and provide feedback.
 • Represent the bank to the market in compliance with its policies and procedures
 • Other related duties

Qualifications required:

 • Preferably university degree in Economics or Business Administration
 • Preferably two-three years banking experience in Corporate segment
 • Preferably other business experiences, with analytical background.
 • Preferably other professional sale experiences
 • Understanding business environment and its specific trends and developments
 • Understanding of banking products and services
 • Preferably knowledge about banking core system
 • Communication skills with the internal/external customers
 • Good knowledge in MS Office
 • Efficient in team work
 • Intermediary level of English Language
 • Driving licence Category B

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 19.10.2021. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 559
Kategoria Banka
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC