Oil KS

Vende të lira të punës (5), Prishtinë (Çagllavicë)

	 	 

OIL KS SHPK  

Doni të punoni në një ambient te bukur, me standarde Evropiane dhe me produkte premium, atëherë mos hezito apliko te Oil Ks Shpk distributor i Castroil Gjerman në Kosovë, ju mirëpresim.

Te gjitha CV me foto

Të interesuarit mund të dërgojnë CV e tyre në adresen:
Email: castrol-oil@hotmail.com

Nr Tel: 049546390


Financa (2)

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Regjistroni transaksionet dhe kontabilitetin
 • Rakordoni arkën me pasqyrat bankare
 • Bëni rregullime kontabël dhe korrigjoni gabimet
 • Shpjegoni dhe zbatoni teknikat e kontabilitetit të kostos
 • Mbështetni listën mujore të pagave dhe mbani shënime të organizuara
 • Regjistroni llogaritë e pagueshme dhe llogaritë e arkëtueshme
 • Menaxhimi i Aseteve Fikse; llogaritja e amortizimit, regjistrimi i aseteve të reja dhe shlyerja e atyre të vjetëruara.
 • Menaxhimi e Stokut
 • Pajtimi i llogarive të aksioneve në softuerin e kontabilitetit
 • Përgatitja e raporteve të ndryshme të kontabilitetit dhe financave të kërkuara nga Menaxheri i Financave
 • Përgjegjësi të tjera që kanë të bëjnë me kontabilitetin, financat ose administrimin siç kërkohet nga Menaxheri i Financave

Kualifikimet

 • Diplomë universitare në Ekonomi, Bankë dhe Financa, Menaxhim, ose fusha të tjera përkatëse (mundësisht të jetë një Teknik Kontabiliteti)
 • Së paku dy (1) vjet ose më shumë përvojë në fushën e financave dhe kontabilitetit
 • Komandim i shkëlqyeshëm i MS Office, njohuri të avancuara të MS Excel (krijimi i tabelave dhe tabelave dhe përdorimi i funksioneve financiare Excel)
 • Përvoja praktike me programin e kontabilitetit ALPHA Kuptim i mirë i Legjislacionit Tatimor
 • Njohja e shkëlqyer e gjuhës angleze ose Gjermane është e DUHET (të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit janë thelbësore)
 • Aftësi të shkëlqyera organizative
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese
 • Vetë-motivuar me një këndvështrim profesional
 • Diskrecioni dhe konfidencialiteti janë çelësi
 • Leja e Drejtimit Esenciale

Menaxheri/e shitjes

Detyrat

 • Menaxheri i shitjeve duhet të shpenzojë një pjesë të rëndësishmetë punës së tij në komunikim dhe takime me klientët- ata të cilët blejnë dhe përdorin produkte apo shërbime të kompanisë. Si të tilla, Menaxheri i Shitjeve ka detyra dhe përgjegjësi unike të cilat përfshijnë:   
 •  Perfaqëson kompaninë, ndërton dhe mban mardhënie me klientët.
 •  Identifikon nevojat konsumatore dhe jep zgjidhje sesi tëplotësohen ato.
 • Arrin objektivat e kompanisë nepermjet një planifikimiefektiv, vendos qëllime shitje, analizon të dhënat e shitjes, projekton performancë të shitjes.
 • Punon me eprorin direkt dhe departamentet e tjera(marketing) për të krijuar mënyra për arritjen e klientëve tërinj.
 •  Kontakton dhe lidh kontratat me bizneset.
 •  Njeh shumë mire produktin dhe shërbimin si dhe vlerën e propozuar.
 • Ndjek politikat dhe rregullat e kompanis.
 • Ndjek në mënyrë proaktive mundësi të reja shitje.
 • Zgjidh problemet e klientëve duke ofruar zgjidhje inovative.
 • Bëhet ambasador i markës dhe reflekton vlerat e kompanisënë komunikim me klientët ekzistues dhe ato potencial.
 • Ndjek trajnimet që zhvillohen në kompani në qëllim tëpërmirësimit të aftësive të shitjes. Përgjegjësitë e menaxherit të shitjeve: 
 • Bashkëpunon me drejtorin e shitjeve për të vendosur dhe zbatuar qëllime shitje për rajonin 
 • Zhvillon plane ditore dhe mujore për kontaktim bizneseshdhe i diskuton ato me drejtorin e shitjeve
 •  Prezanton, promovon dhe shet produktet dhe shërbimet e kompanisë 
 • Identifikon nevojat në treg dhe i diskuton me menaxherin e shitjeve
 • Realizon takime në terren me biznese për prezantimin e produkteve 
 • Ekzekuton plan strategjik të shitjes duke zgjeruar bazën e klientelës 
 •  Realizon target e vendosura të shitjes 
 • Analizoni potencialin e territorit/tregut, ndjek trendet e shitjes 
 • Harton raport individual shitje 
 • Motivon dhe këshillon teknikët për të përmirësuarperformancën e tyre 
 •  Mbledh përshtypje, komente, ankesa të klientëve dhe i raporton tek drejtori i shitjeve.

Kualifikimet

 • Kualifikimet dhe kërkesat: 
 • Eksperienca e mëparshme në industri përbën avantazh 
 •  Diplomë në Administrim Biznes, Marketing përbën avantazh 
 • Duhet të zotërojë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese 
 • Aftësi shumë të mira të paketës office 
 • Zotërojë aftësi për të punuar individualisht dhe në grup 
 •  Shpirt konkurrues dhe ambicioz
 •  Profesionalizëm dhe i drejtuar drejt rezultateve 
 • Zotërojë leje drejtimi   

Asistente Administrative (1) 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofron  mbështetje administrative dhe teknike;
 • Përgatitë dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet, memorandumet agjendat dhe e-malet sipas kërkesës;
 • Mban kontakte me punonjësit e kompanisë, klientët, përfshirë ofrimin e ndihmës dhe këshillave e udhëzimeve për çështje të caktuara ose shkëmbim të informatave;
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera të drejtorit si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik;
 • Shqyrton çmimet, metodat e marketingut dhe shitjes;
 • Regjistron të dhënat në sistem, mirëmban stoqet dhe asiston në përgatitjen e raporteve
 • Bën rekomandime për klientët potencial;
 • Hulumton tregun për nevoja dhe kërkesa të produkteve me shumicë;

Kualifikimet:

 • Preferohet shkollim universitar;
 • Përvojë pune në punët dhe mengajimin administrative;
 • Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshmë të gjuhës angleze;
 • Të posedoj aftësi analitike, të kuptoj kërkesat e klientave dhe të ofroj zgjidhje;
 • Të jetë i/e gatshëm të bashkëpunoj me ekipin dhe pranoj sygjerime;
 • Të ketë aftësi të dokumentoj kërkesat;
 • Të posedoj aftësi organizative;
 • Të ketë njohuri në programin e faturimit Pro-Data
 • Të ketë aftësi të trajtoj të dhëna sensitive dhe të mbaj nivelin e konfidencialitetit ;
 • Të ketë dëshirë për avancim të vazhdueshëm;
 • Të posedoj patentë shoferi (B);
 • Të jetë me banim në Prishtinë.

 Menaxhere Marketingu

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Prezantimi dhe orientimi i saktë per produktet qe kompania jonë ofron për klientët sipas nevojave të tyre.
 • Aftësi të kuptojë dhe të komunikojë për çdo detaj në lidhje me kërkesat e klientëve.
 • Të menaxhoje dhe realizoje te gjithe procesin e shitjes dhe porosise se klientit.
 • Te menaxhoje procesin e shperndarjes se informacionit tek koleget dhe specialistet perkatese.
 • Te menaxhoje procesin e prodhimit dhe te monitoroje deri ne perfundimin e procesit te punimeve ne fabrike.
 • Te realizoje oferta te personalizuara per klientet bazuar ne kerkesat e tyre.
 • Te monitoroje afatet e pagesave te klienteve.

Kualifikimet:

 • Te kete mbaruar Fakultetin Ekonomik drejtimi Marketing
 •  Te kete eksperienca te meparshme pune se paku 3 vite
 •  Te jete e rregullt, serioze dhe te kete aftesi te mira komunikimi.
 • Te njohe shume mire programet baze Office
 • Te kete aftesi menxhuese e vendimarrese

Doni të punoni në një ambient te bukur, me standarde Evropiane dhe me produkte premium, atëherë mos hezito apliko te Oil-Ks Shpk distributor i Castroil Gjerman në Kosovë, ju mirëpresim.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV e tyre në adresen:
Email: castrol-oil@hotmail.com

Nr Tel: 049546390

 

 

Shikime 1614
Kategoria
Skadon 15 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC