Gjimnazi Cambridge

Mësimdhënës/e për lëndën e Gjeografisë

	 	 

K O N K U R S

IPA GJIMNAZI CAMBRIDGE - PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

Mësimdhënës/e për lëndën e Gjeografisë

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • Fakulteti përkatës;
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës;
 • Aftësi për të punuar nën presion.

MËNYRA E APLIKIMIT

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit info@gjimnazicambridge.com ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:

 • CV-në;
 • Diplomën universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.

SHËNIM:
Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri me datë 15.10.2021

Shikime 955
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC