TEB Banka

Praktikant/e i/e Sigurisë së Informacionit dhe Mbrojtjes së të dhënave (Alb/Eng)

	 	 

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të Kosovë është pjesë e brendit të mirënjohur bankar në Turqi e BNP Paribas.

TEB po kërkon Praktikant i Sigurisë së Informacionit dhe Mbrojtjes së të dhënave, në Departamentin e Sigurisë së Informacionit dhe Mbrojtjes së të dhënaveZyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Të mbështes ekipin në dokumentimin të programeve, proceseve dhe procedurave të sigurisë së informacionit dhe mbrojtjes së të dhënave.
 • Të kontrolloj rregullisht email-in për alarme dhe njoftime. Të raportoj ato ngjarje që nuk mund të trajtoj personalisht tek mbikqyrësi.
 • Të hulumtoj rreth kërcënimeve dhe dobësive aktuale dhe të mundshme rreth sigurisë së informacionit.
 • Mbështet ekipin në kryerjen e kontrolleve të sigurisë së informacionit dhe brojtjes së të dhënave .
 • Të trajtoj ankesat e klientëve në lidhje me procesimin e të dhënave personale.
 • Mëson dhe punon me programe të ndryshme të cilat kërkojnë një qasje të orientuar në detaje.
 • Të njoftojë Menaxherin për progresin e tij dhe për pyetje të mundshme.
 • Kryen detyra të tjera që kërkohen gjatë orarit të punës.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve në Shkenca Kompjuterike, Sisteme të Informacionit, dhe Inxhinjeri Kompjuterike.
 • Të ketë njohuri bazike në sistemet operative Windows si dhe të koncepteve të rrjeteve dhe databazave, dhe MS Office.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, por edhe të ndjek udhëzime specifike.
 • I/E gatshëm të punoj në ekip dhe të zgjeroj përgjegjësitë e tij/saja.
 • Të ketë aftësi të mira analitike, hulumtuese dhe komunikuese.
 • Të jetë i orientuar kah risku, dhe i gatshëm të punoj në analiza të detajuara dhe projekte.
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës angleze.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Afati i fundit për aplikim është 30.09.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is a part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for an Information Security and Data Protection Intern in Information Security and Data Protection Department in Head Office

Responsibilities:

 • Supporting the team on documentation of information security tools, processes and procedures for Information Security and Data Protection.
 • Regularly checks email for alerts and notifications. Reports those events that cannot be handled personally.
 • Research current and potential information security threats and vulnerabilities.
 • Supports the team on performing information security and data protection controls.
 • Treating customer complaints regarding processing of personal data.
 • Learning and working on different tools which require a detail-oriented approach.
 • Giving feedback to the Supervisor for own progress and for possible questions. Respect of working hours according to the agreement.
 • Perform other related duties as required during working hours.

Qualifications required:

 • At least on last year of studies in Computer Science, Information Systems or Computer Engineering.
 • Strong understanding of Computer Science fundamentals.
 • Familiarity with Windows operation systems and basic networking and database concepts preferred, MS office.
 • Ability to work independently but follow specific detailed instructions.
 • Team player willing to take and extend his/her responsibilities.
 • To have good analytical, research and communication skills.
 • Risk oriented, eager to work for detailed studies and projects.
 • Very good/excellent English in written and verbal.

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com  For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Deadline for applying is 30.09.2021. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 1070
Kategoria Banka
Skadon Ka skaduar!
Orari Intern
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC