ArtMotion

Zyrtar/e i/e Financave

	 	 

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Zyrtar/e i/e Financave

Vendi i punës:  Pejë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përgatitja e librave tregtar, konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetëse si dhe raportimi i çështjeve me rëndësi tek udhëheqësi i ekipit.
 • Kalkulimi dhe përgatitja e deklarimeve për qira, interes, tatimit ne paga, TVSH dhe tatime tjera direkte,
 • Regjistrim dhe kontrollim te faturave blerëse dhe shitëse,
 • Kalkulimi i pagave dhe bonuseve,
 • Barazimi i blerësve dhe furnitoreve,
 • Regjistrimi e bankave dhe raportime ditore,
 • Përgatitje e raporteve dhe analizave sipas nevojave dhe kërkesave,
 • Punë të tjera profesionale të cilat janë në kuadër të veprimtarisë përkatëse të departamentit të Financave

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet)
 • Njohuri të mira mbi ligjet e tatimeve dhe procedurave tatimore në Kosovë
 • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veqant Excel, Word, Power Point etj
 • Së paku një (2) vit përvojë pune në cilësi zyrtarit financiar,
 • Të ketë shkathtësi të mira të punës me programe kontabilitetit
 • Njohuri të Gjuhës Anglezë.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes Butonit "APLIKO" më poshtë.

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 28/09/2021, Ora 16:00h.

 

Shikime 3713
Kategoria
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC