Komuna Skënderaj

Rojtar, Ndihmës/e kuzhine

Shpërndaje
	 	 
 

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të punës Nr.03/L-212, të Punës të Republikës së Kosovës dhe nenit 4 paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik, Drejtoria e Arsimit në Skenderaj, shpall:

KONKURS

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Pozita: Rojtar

Rojtar – në Institucionin Parashkollor “Nëna Zahide”

Koeficienti : 4.0

Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë

Numri i pozitave: një (1) ekzekutues Detyrat kryesore të punës:

 • Ruan objektin dhe ambientin përreth gjatë natës, ashtu siç është paraparë edhe me kontratën e punës;
 • Herët në mëngjes aktivizon ngrohjen qendrore;
 • Kryen edhe punë të tjera që ia cakton

Pozita: Ndihmës në kuzhinë

Ndihmës/e në kuzhinë – në Institucionin Parashkollor “Nëna Zahide”

Koeficienti: 4.0

Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë

Numri i pozitave: një (1) ekzekutues

Detyrat kryesore të punës :

 • Aktivisht dhe me ndërgjegjje bën përgatitjen e ushqimit të fëmijëve sipas menysë;
 • Mban përgjegjësi që ushqimi të jetë higjienik dhe kualitativ;
 • Mban higjienën e enëve, pajisjeve dhe të artikujve ushqimor;
 • Pastron inventarin dhe lokalin e kuzhinës;
 • Kryen edhe punë të tjera që ia cakton

Kushtet:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës
 • Të kenë të mbaruar Shkollën e Mesme
 • Përvoja e punës e preferuar

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Aplikacioni
 • Diploma e shkollimit
 • Certifikatën që nuk është nën hetime
 • Letërnjoftimin (kopje)

Për Intervistën me gojë dhe me shkrim do të ftohen vetëm kandidatët e listës së ngushtë (me telefon). Aplikacioni merret dhe dorëzohet në objektin e Komunës, kati i parë, sporteli nr. 13.

Dokumentet e pakompletuara si dhe ato pas afatit, nuk merren në shqyrtim. Rezultatet e konkursit do të shpallen në webfaqe të Komunës së Skenderajt. Dokumentacioni nuk kthehet.

Afati i konkursit mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit të konkursit në gazetë dhe në webfaqen zyrtare të Komunës së Skenderajt.

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 4:00pm, Wednesday February 13th, 2019.

 

TAGS:  Komuna e Skenderajit, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 400
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Skënderaj
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC