Komuna e Lipjanit
Mësimdhënës/e (3)
Shpërndaje
	 	 

DREJTORIA E ARSIMIT

KOMUNA E LIPJANIT

Ne baze te nenit 16 dhe 62 te Ligjit per Veteqeverisje Lokale Nr. 03/040, Ligjit per arsimin ne Komunat e Republikes se Kosoves neni 5 pika C dhe Statutit te Komunes, UA nr 17/2009 nga MASHT, Drejtoria e Arsimit ne Lipjan, shpall:

KONKURS

Per plotesimin e vendeve te punes (me kohe te caktuar, me mundesi vazhdimi)

I SHFMU “Zenel Hajdini” ne Gadime
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)
II SHFMU “Ibrahim Banushi” ne Shale, p.n.f Kleqke
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)
III SHFMU “Drita” ne Rubovc
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)

Kushtet e kerkuara:

• Pergatitje adekuate profesionale,
• Diplome (Certifikate) ne origjinal ose fotokopje te vertetuar nga organi perkates,
• Certfikata e lindjes,
• Leternjoftimi – fotokopje,
• Deshmi se nuk jeni nen hetime.

Kushtet dhe kriteret e perzgjeclhjes se lrnndidateve te stafit mesimor:

Perzgjedhja e kandidateve do te behet ne perputhje me Udhezimet Administrative perkatese te MASHT-it.

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Njoftim:

Informimi i kandidateve aplikues rreth mbajtjes se intervistes do te behet permes telefonit, ndersa shpallja e rezultateve dote behet ne tabelen e shpalljeve.

Aplikacionet merren ne Arkivin komunal dhe dorezohen ne te njejten zyre, bashke me dokumentet per konkurim. Aplikacionet e pakompletuara nuk do te shqyrtohen. Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e shpalljes se konkursit ne mjetet e informimit publik

 

TAGS: Komuna e Lipjanit, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 417
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Lipjan
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC