SOS Fshatrat e Fëmijëve
Asistent Administrativ
Shpërndaje
	 	 

PUNONJËS PËR ZYRËN E SOS Fshatit të Fëmijëve Asistent Administrativ / Orar i plotë M/F

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE

 • Përgjegjës për punën e përgjithshme administrative ditore në SOS Fshatrat e Fëmijëve;
 • Ofron mbështetje për Drejtorin e Programit / lokacionit të SOS Fshatrave të Fëmijëve dhe bashkëpunëtorët e tjerë relevantë të SOS Fshatit të Fëmijëve për të bashkërenduar aktivitetet administrative;
 • Përgjegjës të asistojë në punët e përditshme të Drejtorit të Programit / lokacionit të SOS Fshatrave të Fëmijëve dhe organizon takime të ndryshme;
 • Përgjegjës për komunikim dhe korrespondencë si me telefon, email dhe përkthim sipas nevojës;
 • Përgjegjës për dokumentim të takimeve (përgatitje të agjendës dhe mbajtje të procesverbalit);
 • Përgatit, mirëmban dhe arkivon dokumentacionin;
 • Përgjegjës për mbikëqyrje të dosjeve të punonjësve;
 • Përgjegjës për përgatitjen dhe monitorimin e orareve të punës, dosjeve të pushimit të punonjësve;
 • Përgjegjës për mirëvajtjen e parave të imëta të SOS Fshatit të Fëmijëve dhe përcjellë shpenzimet ditore dhe të hyrat përmes transaksioneve në para të gatshme.
 • Përgjegjës për përgatitjen dhe mirëmbajtjen në baza ditore të Regjistrit të Parave të Vogla për SOS Fshatin e Fëmijëve, kuponëve dhe faturave.
 • Përgjegjës për përgatitjen e urdhëresave/kërkesave bankare në bazë të faturave të pranuara.
 • Mbikëqyr inventarin e projektit dhe është përgjegjës për regjistrimin e listës së inventarit;
 • Asiston në fushata për mbledhje të fondeve;
 • Mban korrespondencë me partnerët dhe donatorët e rinj dhe ata ekzistues;
 • Siguron mbështetje profesionale në bashkërendimin dhe zbatimin e punëve dhe çështjeve administrative gjatë procedurave të rekrutimit në Zyrën e SOS Fshatit të Fëmijëve.
 • Përgjegjës për konfidencialitetin e të dhënave të personelit.

KRITERET E NEVOJSHME:

 • Diplomë universitare në administrim ose menaxhim biznesi, gjuhë angleze ose shkenca sociale.
 • Eksperiencë profesionale në punë administrative të zyrës (2-3 vite).
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (në të shkruar dhe verbale);
 • Gatishmëri të identifikohet me vizionin, misionin dhe vlerat e SOS Fshatrave të Fëmijëve.
 • Njohuri të mira të çështjeve administrative / financiare.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative, interpersonale dhe komunikuese;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të punës me kompjuter.

NE OFROJMË

 • Ambient mbështetës të punës me mundësi për ngritje profesionale.
 • Kushte të mira pune.

Orët e punës

 • 40 orë në javë

Afati i fundit për aplikim është më 23 janar 2019 përmes emailit: HR.Recruitment@soskosova.org. Dokumentet e nevojshme për aplikim: formulari i aplikimit (sigurohet nga uebsajti http://www.soskosova.org; CV; letra shoqëruese pse mendoni se jeni kandidati i duhur; kopje të Diplomave, Certifikatave dhe Referencave; Certifikatë nga gjykata që konfirmon se nuk keni të kaluar kriminale (vlen vetëm për kandidatët të cilët ftohen në rrethin e fundit). Vetëm kandidatët e rrethit të ngushtë do të ftohen në intervistë.

SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare, organizatë e zhvillimit social që është aktive në fushën e të Drejtave të Fëmijëve duke mbështetur nevojat dhe shqetësimet e tyre që nga viti 1999, duke u ofruar fëmijëve të braktisur dhe fëmijëve në nevojë një shtëpi të qëndrueshme dhe përgatitje solide për jetë të pavarur.

 

TAGS: SOS Fshatrat e Femijeve PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1323
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC