Imex shpk
Menaxher Transporti
Shpërndaje
	 	 

IMEX.SHPK  është ndër kompanitë kryesore të transportit dhe shpedicionit në Kosove. Me më tepër se 4 vite eksperiencë ne fushën e shpedicionit dhe transportit  ,IMEX.shpk ofron një gamë të gjërë shërbimesh dhe zgjidhjesh logjistike që u përgjigjen nevojave dhe kërkesave të klientëve, ndër të cilat transport ndërkombëtar mallrash dhe konteinerësh, transporte parciale nga Evropa dhe Turqia , si dhe zhdoganim mallrash.

KONKURS

Pozicioni i Punës:                Menaxher  Transporti

Vendi i punës:                      Prishtinë

Departamenti:                     Transporti dhe Logjistika

Qëllimi i pozicionit

Kompania IMEX,shpk po kërkon të rekrutojë një Menaxher Transporti, detyra kryesore e të cilit është të planifikojë, organizojë dhe koordinojë transporte ndërkombëtare të mallrave , nëpërmjet rrugëve tokësore, detare dhe ajrore.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përcjell kryerjen e urdhëresave te pranuara, dhe planifikon mënyrat e transportit
 • Kryen përgatitjen e të dhënave për tranportin e dergesave, përpunimin e urdhëresave dhe përcjelljen e realizimit të tyre
 • Mbikqyr statusin e porosive dhe monitoron kostot e transportit.
 • Koordinim me të gjitha hallkat e zinxhirit të furnizimit për të garantuar transport efikas dhe të shpejtë
 • Përgatit dokumentacionin e lëndëve dhe ju dergon financave  për faturim,
 • Kontrollon borxhet e klientëve dhe kërkesat tjera në fushën e veprimtarisë së tij,
 • Përcjell dispozitat ligjore në fushën e veprimtarisë së tij,
 • Bashkëpunon me kolegët nga sherbimet dhe sektoret e tjerë brenda kompanisë, me qëllim te avancimit të afarizmit dhe informimit sa me te mire.
 • Lokalizon partnerët e biznesit, klientët me reputacionin më të mirë profesional dhe me raportin më të mirë cmim-shërbim,për të bashkëpunuar.
 • Krijon  dhe mban marrëdhenie korrekte me kliente, furnitore dhe partnerë të kompanisë.
 • Siguron mbarëvajtje të dokumentacioneve qe lidhen me cdo transport si dhe arkivimin e saktë të tyre, online dhe ne hardcopy.

AFTËSITË:

 • Aftësi të shkëlqyera organizative, duke përfshirë aftësitë  për të planifikuar punën dhe vendosur prioritete.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese, të zotërojë etikë pune dhe integritet.
 • Afësi të shkëlqyera analitike dhe aftësi për të zgjidhur në mënyrë efikase problemet.
 • Aftësi për të kryer shumë detyra njëkohësisht dhe aftësi për të qenë i orientuar tek detajet.
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale.
 • Aftësi për të koordinuar punën dhe projektet përkatëse.
 • Ndjenjë përgjegjësie.
 • Njohuri në përpilim kontratash komerciale.
 • Aftësi për të ruajtur qetësinë gjatë situatave me stres të lartë dhe për të ruajtur fokusin mbi objektivat përfundimtare.

KERKESAT DHE NJOHURITE E NEVOJSHME PER POZITEN:

 • Arsimi i lartë, preferohen degët Administrim Biznesi,Ekonomi,Drejtim i Transportit apo te ngajshme(Niveli Bachelor)
 • Diploma ose një master profesional në drejtimin “Menaxhim Biznesi”.” Supply Chain Management”,” Logjistikë” dhe/ose” Marketing” përbën avantazh.
 • Eksperiencë 2 vjecare në fushen e transportit apo të ngjashme.
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës Angleze.
 • Njohje e mirë e paketës Microsoft Office,
 • Patent shoferi

Kandidatët i/e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 1. CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore - universitare,
 2. Letër Motivuese,
 3. Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse,
 4. Çertifikatat e trajnimeve eventuale.
 5. Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes emailit - postës elektronike: bujar.shatri@imex-ks.com deri me date 20.01.2019

Numri i kontaktit:049210100

Aplikimet e pa kompletuara si dhe pa përvojën e punës nuk do të merren parasysh.

 

TAGS: Imex shpkPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 528
Kategoria Transport
Skadon 64 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
Shpallje të Ngjashme Të gjitha
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US