Banka Qendrore e Kosovës
Zyrtar i Kontabilitetit
Shpërndaje
	 	 

Pozita: Zyrtar i Kontabilitetit

Departamenti: për Planifikim dhe Raportim financiar

Divizioni: i Kontabilitetit dhe Mbështetjes

I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të Kontabilitetit dhe Mbështetjes

Grada: 6

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

 • Kryen kontrollin kontabël për llogaritë e brendshme dhe të klientëve në baza ditore;
 • Hap, mirëmban dhe mbyll llogaritë e brendshme, nostro, llogaritë tjera bankare tëBQK-së si dhe kartelat bankare në emër të BQK-së;
 • Kontrollon dhe monitoron kalkulimin dhe likuidimin e interestit në llogaritë e klientëve dhe ato nostro;
 • Kontrollon dhe raporton regjistrimet kontabël dhe raportet e fund ditës (EOD), si dhe bilancin vërtetues;
 • Përgatit dhe raporton dokumentacionin e duhur për akruale, për regjistrimet kontabël të korrigjimeve, realizon regjistrimet për korrigjimet e zakonshme, për llogaritë e brendshme dhe klientëve;
 • Menaxhon normën e këmbimit të valutave të huaja (jo euro) në sistemin kontabël (sipas nevojës), si dhe raportin mbi efektet e ndryshimit të normës;
 • Përgatit raportet periodike kontabël, financiare dhe të zyrës mbështetëse sipas kërkesës;
 • Përgatit komunikimet me FMN (Fondi Monetar Ndërkombëtar) lidhur me transaksionet e ndërlidhura me FMN, si dhe regjistrimet në llogaritë e ndërlidhura me FMN;
 • Kryen punët ditore në mungesë së zyrtarit të lartë të zyrës mbështetëse, dhe udhëheqësit të divizionit të kontabilitetit dhe mbështetjes, si dhe
 • Kryen punë tjera sipas kërkesës.

Njohuritë e Kërkuara:

 • Diplomë universitare në Kontabilitet, Financa apo Ekonomik;
 • Preferohet të ketë kualifikime profesionale në kontabilitet (si SHKÇAK, ACCA, e të ngjashme;
 • Preferohet të ketë njohuri për aplikacionet e kontabilitetit (bankare),

Përvoja e kërkuar:

 • Preferohet së paku 2 vite  përvojë pune në kontabilitet, financa ose zyrë mbështetëse.

Kërkesa specifike:

 • Kujdes në saktësi, numra dhe analitikë të detajuar;
 • Aftësi të mira në komunikim.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga organizata kompetente;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura/nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë;

Procedura e aplikimit:

Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

 

TAGS: Banka Qendrore e Kosoves, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 303
Kategoria Kontabilitet
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
Shpallje të Ngjashme Të gjitha
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC